« Tagasi

Otepää vallasiseses linnas asuva Valga mnt 1a, 1c, 1d, 1e katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu tulemused

Otepää Vallavalitsus annab teada Otepää valla üldplaneeringut muutva Otepää vallasiseses linnas Valga mnt 1a, 1c, 1d, 1e katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu  avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemustest. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 18.05–16.06.2020, mille kestel laekusid ettepanekud neljalt isikult. Detailplaneeringu väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimus Otepää Vallavalitsuses 29.06.2020. Avaliku väljapaneku ja arutelu tulemustega saab tutvuda täpsemalt Otepää Vallavalitsuse veebilehel www.otepaa.ee ning lisainformatsiooni saab planeerimisspetsialistilt (Neeme Kaurov, neeme.kaurov@otepaa.ee, 7664820).

Detailplaneeringu seletuskiri, joonised ja avaliku arutelu protokoll