« Tagasi

Otepää valla üldplaneeringut muutva Valga mnt 1a, 1c, 1d, 1e katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek ja avalik arutelu

Otepää Vallavalitsus teatab, et Otepää valla üldplaneeringut muutva Valga mnt 1a, 1c, 1d, 1e katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 07.11-08.12.2019.

Planeeritav ala hõlmab Otepää vallasiseses linnas asuvaid Valga mnt 1a,  Valga mnt 1c, Valga mnt 1d, Valga mnt 1e, Lipuväljak T6 ja osaliselt 46 Tatra-Otepää-Sangaste tee. Planeeritava ala pindala on ca 4850 m2.

Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse võimaluste väljaselgitamine majutushoone-spa ehitamiseks, mille lisafunktsioonideks on väikesemahuline kauplus, toitlustus jms majutuse juurde kuuluv abifunktsioon, ning liiklus- ja parkimiskorralduse lahendamine. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Otepää valla üldplaneeringu muutmiseks, selliselt et, Otepää linnas keskväljakuga piirnevatel kruntidel on lubatud kõrgemate hoonete ehitamine juhul, kui hoonete korruselisus ja kõrgus määratakse arhitektuurivõistlusega.

Detailplaneeringu eskiislahendusega saab tutvuda Otepää Vallavalitsuses lahtioleku aegadel ning valla kodulehel: www.otepaa.ee/planeeringute-avalikustamine. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu eskiislahenduse kohta saab esitada Otepää Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal kirjalikult aadressil Lipuväljak 13, Otepää, 67405 või e-postiga aadressil vald@otepaa.ee.

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub 16.12.2019 kell 15.00 Otepää Vallavalitsuse nõukoja saalis (Lipuväljak 13, II korrus).

Täiendav info: planeerimisspetsialist Neeme Kaurov, neeme.kaurov@otepaa.ee, 7664820.

Seletuskiri ja joonised