« Tagasi

Allika katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu planeeringuala piiride muutmine

Otepää Vallavalitsus otsustas 26. augustil 2019. a korraldusega nr 2-3/390 muuta Pühajärve külas koostatava Allika katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu ala piire. Detailplaneering algatati Allika, Nurga, Vahtra ja osaliselt Sõjatamme katastriüksustel. Detailplaneeringu eesmärk on välja selgitada katastriüksuste jagamise ja tekkivatele kruntidele ehitusõiguse määramise võimalikkus ning kruntidele juurdepääsu ja tehnovõrkude lahendamine. Planeeritava ala pindala oli ca 1,4 hektarit.

Nurga kinnistu omanik soovis loobuda osalemast Allika katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamises.

Planeeringuala piiride muutmisel jäävad planeeringualasse Allika ja Vahtra katastriüksused ning osaliselt Sõjatamme katastriüksus. Planeeritava ala pindala on kokku ca 1,2 hektarit.

Korraldusega on võimalik tutvuda tööajal Otepää Vallavalitsuses ja digitaalselt Ametlikes Teadaannetes ning Otepää valla dokumendiregistris.

Täiendav info: planeerimisspetsialist Neeme Kaurov, neeme.kaurov@otepaa.ee, 7664820.