« Tagasi

Nõuni algkooli kinnistu rendile andmine

Otepää Vallavalitsus annab kirjalikul enampakkumisel rendile Nõuni külas asuva Nõuni algkool kinnistu (kinnistu registriosa nr 1589540, katastritunnus 58202:002:0830, üldpindala 3,60 ha) haritava maa 0,94 ha suuruse osa renditasu algsuurusega 110 eurot aastas. Maa-ala on hoonestamata haritav maa, mis antakse kasutusse niidetud teraviljapõlluna.

Rendilepingu põhitingimused on järgmised:

1. maa-ala antakse rendile põllumajandussaaduste tootmiseks;

2. rendilepingu tähtaeg on 1. november 2020. a - 30. oktoober 2025. a;

3. rent tuleb tasuda iga-aastaselt järgneva aasta 28. veebruariks.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole keelatud.

Enampakkumise osavõtutasu suuruseks on 30 eurot ja tagatisraha suurus 20 eurot. Tagatisraha ja osavõtutasu tuleb tasuda Otepää Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE421010202000578003 SEB Pangas hiljemalt 12. oktoobriks 2020. a kell 14:00.

Kirjalik pakkumine tuleb esitada hiljemalt 12. oktoobriks 2020. a kella 14:00-ks Otepää Vallavalitsuse kantseleisse kinnises ümbrikus või posti teel vallavalitsuse aadressil Lipuväljak 13, Otepää 67405 või elektrooniliselt digitaalallkirjaga krüpteeritult (faili adressaat Jaak Grünberg, 36402152725) e-posti teel aadressil vald@otepaa.ee. Kinnise ümbriku või e-posti teel saadetud kirja pealkiri: „Nõuni algkooli kinnistu enampakkumine."

Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

1. pakkuja nime ja elukohta või asukohta ning isikukoodi või registrikoodi;

2. nõusolekut enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;

3. dokumente enampakkumise osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta;

4. sõnadega väljendatud pakkumise summat;

5. pakkumise esitaja allkirja;

6. esindaja volitusi tõendavat dokumenti (vajadusel);

7. pakkumise esitaja kontaktandmeid: telefon ja e-posti aadressi.

Pakkumiste avamine toimub 12. oktoobril 2020. a kell 14:30 Otepää Vallavalitsuse nõukoja ruumis (Lipuväljak 13, Otepää vallasisene linn).

Kinnistu, seda puudutavate dokumentide ja enampakkumise tingimustega saab tutvuda eelneval kokkuleppel vallavalitsuse tööajal (kontaktisik Jaak Grünberg, tel 502 2316). Enampakkumise tingimustega saab tutvuda ka vallavalitsuse dokumendiregistris: https://atp.amphora.ee/otepaa/index.aspx?itm=262083