Otepää linnakeskuse väljaarendamine

29.06.18

  

Otepää valla eestvõtmisel algatati 2016. aastal projekt "Otepää linnakeskuse väljaarendamine", mille elluviimist rahastatakse Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetusest Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Projekti kogumaksumuseks on  1 592 350,96 eurot, millest toetuse suuruseks on kuni 1 353 498,31 eurot. Ülejäänu kaetakse Otepää valla oma- ja laenuvahenditest. Rahastustaotlus koostati OÜ Cumulus Consulting abil.

 

Kavas on Otepää linnakeskus, keskväljak ja lipuväljak, välja arendada tänapäevaseks ettevõtlus- ja elukeskkonnaks, mis on mõeldud nii Otepää elanikele kui ka külalistele. Väljakud renoveeritakse ning kujundatakse vaba aja veetmise võimalustega ala noortele. Projektiga elavdatakse piirkonna ettevõtlusaktiivsus, luues omakorda võimalusi uute töökohtade tekkimiseks. Projekti eesmärgiks Otepää linnasüda muuta atraktiivseks paigaks nii ettevõtluse arendamiseks kui ka vaba aja veetmiseks.

 

Otepää linnakeskuse arhitektuurilise lahenduse leidmiseks korraldati 2017. aastal ideekonkurss, mille võitis töö nimega "Kiirendi" Kadarik Tüür Arhitektid OÜ poolt (arhitektid Ott Kadarik, Mihkel Tüür, Mats Põllumaa, Krista Kohv). Ideekonkursi töö alusel valmis 2017. aasta lõpuks eelprojekt „Otepää keskväljaku ja lipuväljaku rekonstrueerimise eelprojekt". Eelprojekti alusel koostatakse 2019. aasta alguseks põhiprojekt. Kõik tööd on plaanis ellu viia 2019. aasta lõpuks.

 

Lisainfo:
Aado Altmets
Arendusspetsialist
503 9529
Aado.Altmets@otepaa.ee

 

« Tagasi

Tutvustati Otepää kesklinna eskiisi

12. oktoobril 2018 tutvustati Otepää vallavalitsuse III korruse saalis ettevõtjatele ja kõigile huvilistele Otepää kesklinna eskiislahendust. 
 
Otepää vald on alustanud ettevalmistustöid linnakeskuse väljaarendamiseks Eesti Vabariigi 100-ndaks aastapäevaks. Selle aasta kevadel korraldati suunatud riigihange, mille eesmärgiks oli leida Otepää linnakeskuse arhitektuurse ehitusprojekti koostaja. Parima ideekavandi esitas Kadarik Tüür Arhitektid OÜ. Valminud ideekavandit Otepää Keskväljakust ja Lipuväljakust tutvustas vallavalitsuse liige vallavanema ülesannetes Mare Raid.
 
Tegemist on esialgse ideekavandiga, eskiisi tutvustamisel kõlanud ettepanekuid ja arvamusi võetakse lõpliku kavandi koostamisel võimalusel kindlasti arvesse. 
Arhitektuurne ideekavand on plaanis esitada EASi poolt väljakuulutatud piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmi. 
 
Esitatud eskiisi kohaselt muutub Otepää linnasüda atraktiivsemaks nii kohalikele elanikele, ettevõtjatele kui ka külalistele. Erilise tähelepanu saab Otepääl, kui Eesti lipu hällis, sini-must-valge trikoloor.  Projekt näeb ette, et lipumastist saab kõrgeim lipumast Eestis, paigaldatakse interaktiivsed ekspositsioonipinnad, et avalikus linnaruumis saaks osa ajaloost nii kohalik, koolilapsed, turistid ja kõik huvilised. Lipuväljakule rajatakse koosolemise kohad kogu perele ning Keskväljakul hakkab olema rohkem haljastust ja kauaoodatud veesilm. 
 
Vallavalitsuse liige vallavanema ülesannetes Mare Raid ütles, et avanevast meetmest on võimalik saada kuni miljon eurot linnasüdame kordategemiseks. „Igale valla- ja linnakeskusele on oluline, et kesklinna piirkonnas ei oleks tühjalt seisvaid hooneid, et oleks koht, kus jalutada pere, laste ja lemmikloomadega, toimuksid kontserdid, kunstinäitused, üritused, laadad. Ühesõnaga, et linnasüda oleks mugav ja hubane, elavdaks ettevõtlust," selgitas Mare Raid. „Viimase kuu aja intensiivne töö on lõpuks eskiisi sellisel kujul lauale toonud, kuid muidugi pole see veel lõplik. Koostöös arhitektide ja ettevõtjatega teeme eskiisi parandusi ja täiendusi."