Otepää linnakeskuse väljaarendamine

9.03.21

  

Otepää valla eestvõtmisel algatati 2016. aastal projekt "Otepää linnakeskuse väljaarendamine", mille elluviimist rahastatakse Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetusest Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Projekti kogumaksumuseks on  1 592 350,96 eurot, millest toetuse suuruseks on kuni 1 353 498,31 eurot. Ülejäänu kaetakse Otepää valla oma- ja laenuvahenditest. Rahastustaotlus koostati OÜ Cumulus Consulting abil.

 

Kavas on Otepää linnakeskus, keskväljak ja lipuväljak, välja arendada tänapäevaseks ettevõtlus- ja elukeskkonnaks, mis on mõeldud nii Otepää elanikele kui ka külalistele. Väljakud renoveeritakse ning kujundatakse vaba aja veetmise võimalustega ala noortele. Projektiga elavdatakse piirkonna ettevõtlusaktiivsus, luues omakorda võimalusi uute töökohtade tekkimiseks. Projekti eesmärgiks Otepää linnasüda muuta atraktiivseks paigaks nii ettevõtluse arendamiseks kui ka vaba aja veetmiseks.

 

Otepää linnakeskuse arhitektuurilise lahenduse leidmiseks korraldati 2017. aastal ideekonkurss, mille võitis töö nimega "Kiirendi" Kadarik Tüür Arhitektid OÜ poolt (arhitektid Ott Kadarik, Mihkel Tüür, Mats Põllumaa, Krista Kohv). Ideekonkursi töö alusel valmis 2017. aasta lõpuks eelprojekt „Otepää keskväljaku ja lipuväljaku rekonstrueerimise eelprojekt". Eelprojekti alusel koostatakse 2019. aasta alguseks põhiprojekt. Kõik tööd on plaanis ellu viia 2019. aasta lõpuks.

 

« Tagasi

Otepää südalinn läbib EASi toega uuenduskuuri

Otepää Vallavalitsus esitas selle aasta alguses rahastamistaotluse EASile projekti  „Otepää linnakeskuse väljaarendamine" elluviimiseks. EAS otsustas taotluse rahuldada. Projekti kogumaksumus on 1 592 350,96 eurot, millest EASi toetus on maksimaalselt 1 353 498,31 eurot. Otepää Vallavalitsuse omafinantseering on minimaalselt 238 852,65 eurot 2 aasta jooksul.

 

Otepää linnakeskuse väljaarendamiseks tegi eelprojekti Kadarik Tüür Arhitektid OÜ ning rahatustaotluse kirjutas Otepää Vallavalitsus koostöös OÜ-ga Cumulus Consulting.

 

Plaanis on Otepää linnakeskus (keskväljak ja lipuväljak) välja arendada tänapäevaseks ettevõtlus- ja elukeskkonnaks, kus on mõeldud  nii Otepää elanikele kui ka külalistele. Renoveeritakse Otepää Keskväljak ja Lipuväljak ning luuakse eraldi ala noortele, mis pakub erinevaid võimalusi vaba aja veetmiseks. Projekti tulemusena elavneb piirkonna ettevõtlusaktiivsus, mis omakorda loob võimalusi uute töökohtade tekkimiseks. Projekti eesmärgiks Otepää linnasüda muuta aktiivseks vabaaja veetmise kohaks.


„See on suur töövõit, ees ootab tihe töö.  Kohe alustame projekteerimis- ja ehitushanke dokumentide kokkupanemisega ning seejärel kuulutame välja hanke. Hanke loodame välja kuulutada juulikuu jooksul," selgitas Otepää vallavanem Kaido Tamberg. „Ehitustöödega saame loodetavasti alustatud 2018. a sügisel, kuid kõik sõltub hanke läbiviimisest ning ilmastikuoludest. Kui mingil põhjusel sügisel ehitustöödega ei ole võimalik alustada, siis hakkavad ehitustööd pihta varakevadel. Projekti lõppkuupäev on 31. detsember 2019, sellest tuleb lähtuda."

 

 

Kadarik Tüür Arhitektid eskiisprojektid