Otepää linnakeskuse väljaarendamine

29.06.18

  

Otepää valla eestvõtmisel algatati 2016. aastal projekt "Otepää linnakeskuse väljaarendamine", mille elluviimist rahastatakse Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetusest Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Projekti kogumaksumuseks on  1 592 350,96 eurot, millest toetuse suuruseks on kuni 1 353 498,31 eurot. Ülejäänu kaetakse Otepää valla oma- ja laenuvahenditest. Rahastustaotlus koostati OÜ Cumulus Consulting abil.

 

Kavas on Otepää linnakeskus, keskväljak ja lipuväljak, välja arendada tänapäevaseks ettevõtlus- ja elukeskkonnaks, mis on mõeldud nii Otepää elanikele kui ka külalistele. Väljakud renoveeritakse ning kujundatakse vaba aja veetmise võimalustega ala noortele. Projektiga elavdatakse piirkonna ettevõtlusaktiivsus, luues omakorda võimalusi uute töökohtade tekkimiseks. Projekti eesmärgiks Otepää linnasüda muuta atraktiivseks paigaks nii ettevõtluse arendamiseks kui ka vaba aja veetmiseks.

 

Otepää linnakeskuse arhitektuurilise lahenduse leidmiseks korraldati 2017. aastal ideekonkurss, mille võitis töö nimega "Kiirendi" Kadarik Tüür Arhitektid OÜ poolt (arhitektid Ott Kadarik, Mihkel Tüür, Mats Põllumaa, Krista Kohv). Ideekonkursi töö alusel valmis 2017. aasta lõpuks eelprojekt „Otepää keskväljaku ja lipuväljaku rekonstrueerimise eelprojekt". Eelprojekti alusel koostatakse 2019. aasta alguseks põhiprojekt. Kõik tööd on plaanis ellu viia 2019. aasta lõpuks.

 

Lisainfo:
Aado Altmets
Arendusspetsialist
503 9529
Aado.Altmets@otepaa.ee

 

« Tagasi

Otepää keskväljak ootab uuendamist

Otepää vald kavandab kahe taotluse esitamist EASi meetme Valgamaa piirkondade konkurentsivõime tõstmine tegevuskavasse. Otepää keskväljaku uuendamise ja Lipukeskuse väljaarendamise taotluste ettevalmistamiseks korraldati 2.märtsil seminar kõigile asjast huvitatuile.

Taotlused aitab koostada OÜ Cumulus Consulting, kelle konsultant Jaan Urb seminari läbi viis. Kahetunnise seminari jooksul anti ülevaade kavandatavatest tegevustest, ning korraldati ajurünnak teemadel, kuidas muuta Otepää keskväljak atraktiivseks ning kuidas Lipukeskust arendada.

Keskväljaku osas on käimas kolme arhitektuuribüroo vahel ideekonkurss, mis kestab märtsi lõpuni. Lipukeskuse osas on olemas renoveerimis- ja sisekujundusprojekt. Seminaril osalesid Otepää valla ametnikud, ettevõtjad ja vallakodanikud.

Ajurünnaku tulemusena selgunud ideed koondati kokku ning neid kasutatakse taotluste koostamise juures. Taotluse esitamise tähtaeg on käesoleva aasta augustis.