Otepää linnakeskuse väljaarendamine

9.03.21

  

Otepää valla eestvõtmisel algatati 2016. aastal projekt "Otepää linnakeskuse väljaarendamine", mille elluviimist rahastatakse Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetusest Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Projekti kogumaksumuseks on  1 592 350,96 eurot, millest toetuse suuruseks on kuni 1 353 498,31 eurot. Ülejäänu kaetakse Otepää valla oma- ja laenuvahenditest. Rahastustaotlus koostati OÜ Cumulus Consulting abil.

 

Kavas on Otepää linnakeskus, keskväljak ja lipuväljak, välja arendada tänapäevaseks ettevõtlus- ja elukeskkonnaks, mis on mõeldud nii Otepää elanikele kui ka külalistele. Väljakud renoveeritakse ning kujundatakse vaba aja veetmise võimalustega ala noortele. Projektiga elavdatakse piirkonna ettevõtlusaktiivsus, luues omakorda võimalusi uute töökohtade tekkimiseks. Projekti eesmärgiks Otepää linnasüda muuta atraktiivseks paigaks nii ettevõtluse arendamiseks kui ka vaba aja veetmiseks.

 

Otepää linnakeskuse arhitektuurilise lahenduse leidmiseks korraldati 2017. aastal ideekonkurss, mille võitis töö nimega "Kiirendi" Kadarik Tüür Arhitektid OÜ poolt (arhitektid Ott Kadarik, Mihkel Tüür, Mats Põllumaa, Krista Kohv). Ideekonkursi töö alusel valmis 2017. aasta lõpuks eelprojekt „Otepää keskväljaku ja lipuväljaku rekonstrueerimise eelprojekt". Eelprojekti alusel koostatakse 2019. aasta alguseks põhiprojekt. Kõik tööd on plaanis ellu viia 2019. aasta lõpuks.

 

« Tagasi

Otepää Keskväljak saab uuendatud

Selle aasta alguses esitas Otepää vallavalitsus EAS-le meetmesse „Linnakeskuse avaliku ruumi ettevõtlusele atraktiivsemaks muutmine"  taotluse Otepää linnakeskuse väljaarendamiseks.

Projekti abil on kavas välja arendada Otepää linnakeskus tänapäevaseks ettevõtlus- ja elukeskkonnaks.

Otepää kesklinn saab parema avaliku ruumi kasutamise lahenduse ja omandab uue, ühtselt ja loogiliselt kujundatud ilme, kus on mõeldud nii Otepää elanikele kui ka külalistele. Projekti käigus renoveeritakse Otepää Keskväljak ja Lipuväljak ning luuakse eraldi ala noortele, mis pakub erinevaid võimalusi vaba aja veetmiseks. Projekti tulemusena elavneb piirkonna ettevõtlusaktiivsus, mis omakorda loob võimalusi uute töökohtade tekkimiseks.


Linnasüdame eskiislahendust tutvustati juba eelmise aasta oktoobris Otepää valla ettevõtjatele ja vallaelanikele. Töö eskiisiga on kestnud sügisest saadik, mil sellega tegeles vallavalitsuse juurde moodustatud komisjon.

„Pikk protsess eskiisi koostamisel ja projekti kokkupanemisel sai läbi ning nüüd ootame positiivset otsust," sõnas Otepää vallavanem Kaido Tamberg. „Oleme selle projekti loomise juures kaasanud palju erinevaid inimesi, nii spetsialiste, kui ka vallakodanikke.Tänan kõiki spetsialiste ja vallakodanikke, kes panustasid oma aega ja ideid selleks, et projekt saaks valmida. Tunnustan tookordse vallajuhi Mare Raidi kiiret reageerimist ja panust projekti valmimisse. Loodame, et üheskoos tehtuga saab ka edasi minna."

Keskväljaku projekti arhitektuuriline lahendus leiti ideekonkursi käigus, mille võitis lahendus "Kiirendi", autoriteks Kadarik Tüür Arhitektid OÜ. Rahastustaotluse kirjutas OÜ Cumulus  Consulting. EAS-i otsus toetuse eraldamise kohta selgub 2018. aasta suve hakul. Positiivse otsuse korral saab ehitustöödega alustada juba selle aasta talvel. Projekti kogumaksumus on 1,6 miljonit eurot, millest EAS-i toetus oleks 85% ehk ligikaudu 1,36 miljonit eurot. Lõplik hind selgub hangete tulemusena.

Lisainfo: projektijuht Inga Tikk Inga.Tikk@otepaa.ee

 

Eskiisid: Kadarik Tüür Arhitektid