Vallavolikogu istungil

« Tagasi

Otepää Vallavolikogu istungil 23.01.2020

23.01.2020

 1. Määrati Otepää vallasiseses linnas asuvale riigimaantee 71 Rõngu-Otepää-Kanepi tee lõigule liikluspinna kohanimeks Kanepi tee. Määrati Otepää vallasiseses linnas Otepää-Auto katastriüksusel ja Töökojaplatsi katastriüksusel asuva tee liikluspinna kohanimeks Metalli tee.
 2. Anti OÜ-le Treiali Investeeringud luba Vana-Otepää külas asuva Treiali kinnistu mõttelise osa omandamiseks.
 3. Anti Treiali Investeeringud 1 OÜ-le luba Vana-Otepää külas asuva Treiali kinnistu mõttelise osa omandamiseks.
 4. Anti Treiali Investeeringud 2 OÜ-le luba Vana-Otepää külas asuva Treiali kinnistu mõttelise osa omandamiseks.
 5. Anti Treiali Investeeringud 3 OÜ-le luba Vana-Otepää külas asuva Treiali kinnistu mõttelise osa omandamiseks.
 6. Anti Treiali Investeeringud 4 OÜ-le luba Vana-Otepää külas asuva Treiali kinnistu mõttelise osa omandamiseks.
 7. Anti Treiali Investeeringud 5 OÜ-le luba Vana-Otepää külas asuva Treiali kinnistu mõttelise osa omandamiseks.
 8. Anti Treiali Investeeringud 6 OÜ-le luba Vana-Otepää külas asuva Treiali kinnistu mõttelise osa omandamiseks.
 9. Anti sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus projekti „Otepää valla tänavavalgustuse renoveerimine 2019" omafinantseeringu tasumiseks garantii summas kuni 49 602,94 eurot.
 10. Muudeti Otepää Vallavolikogu 24. jaanuari 2019. a otsuse nr 1-3/7 „Valga maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava aastateks 2019 - 2023 ja seiremõõdikute heakskiitmine" lisa 1 „Valga maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava aastateks 2019 - 2023" vastavalt lisale.
 11. Koormati isikliku kasutusõigusega Telia Eesti AS-i kasuks Otepää valla omandis olev Sihva külas asuv Voki mänguväljak kinnistu (kinnistu registriosa nr 16408250, katastritunnus 55701:001:0285, pindala 3683 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa) ehitatava sideehitise osas, koormatava ala pindala 24 m².
 12. Kinnitati Otepää Vallavolikogu hariduskomisjoni liikmeks Helen Kirsi.
 13. Arvati eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisust välja: 1.1 Herko Sunts; 1.2 Martin Teder. Kinnitati eelarve- ja majanduskomisjoni liikmeks Kalev Lemmik.
 14. Võeti vastu Otepää valla eelarvest spordiklubidele toetuse andmise kord.
 15. Võeti vastu projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse andmise tingimused ja kord
 16. Võeti vastu Otepää valla 2020. aasta eelarve.