Vallavolikogu istungil

« Tagasi

Otepää Vallavolikogu istungil 18.10.2018

18.10.2018

 

  1. Algatati Otepää valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.
  2. Algatati Otepää valla üldplaneeringut muutev Valga mnt 1a, 1c, 1d, 1e katastriüksuste ja lähiala detailplaneering.
  3. Anti Otepää Vallavalitsusele luba korraldada riigihange „Talihooldustööde teostamine Otepää valla teedel ja tänavatel 2018 – 2021".