Vallavolikogu istungil

Otepää Vallavolikogu 23.08.2018 istungi päevakord

Otepää Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 23. augustil 2018 kell 15:00 Otepää Vallavalitsuse III korruse saalis (Lipuväljak 13)

Otepää Vallavolikogu 23.08.2018 istungi päevakord

 

1. AS-ilt SEB Pank laenu võtmine

Ettekandja: finantsteenistuse juhataja Ülle Veeroja

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

2. Otepää valla 2018. – 2020. aasta konsolideeritud majandusaasta aruannete auditeerija määramine

Ettekandja: finantsteenistuse juhataja Ülle Veeroja

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

3. Vallavara võõrandamiseks nõusoleku andmine

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

4. Otepää vallasiseses linnas asuvale Orunõlva kinnistule reaalservituudi seadmine

Ettekandja: planeerimisteenistuse juhataja Enelin Alter

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

5. Vee-ettevõtja määramine

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

6. Aleviku- ja külavanema statuudi kehtestamine

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg

Ettekandja: kogukondade koostöö komisjoni esimees Marika Viks

 

7. Ugandi Capital OÜ avaldus Valga mnt 1d ja 1e kinnistutel üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamiseks

Ettekandja: planeerimisteenistuse juhataja Enelin Alter

 

8. Informatsioon Otepää valla üldplaneeringu algatamisest

Ettekandja: planeerimisteenistuse juhataja Enelin Alter

 

9. Neitsijärve tervendamise projekti käivitamisest

Ettekandja: maaelukomisjoni esimees Karl Mõts

 

10. Vallavalitsuse informatsioon

10.1 Linnamäe katastriüksuse metsamaa kõlviku muutmisest

10.2 Otepää linnakeskuse väljaarendamisest

10.3 Tartu mnt 14 ja Tartu mnt 16 kinnistule tankla ehitamisest (detailplaneeringu koostamise kohustusest loobumine)

10.4 Kastolatsi tee 25 kinnistule erihoolekande teenusmaja ehitamisest (detailplaneeringu koostamise kohustusest loobumine)

10.5 Kodreste OÜ vaidest Otepää Vallavolikogu 15. veebruari 2018.a otsusele nr 1-3/6 „Nüpli külas asuvate Metsajärve maaüksuste detailplaneeringu algatamata jätmine"