Vallavolikogu istungil

« Tagasi

Otepää Vallavolikogu 23.01.2020 istungi päevakord

Otepää Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 23.01.2020 kell 15.00 Puka kultuurimajas (Puka alevik, Kesk 47, Otepää vald).

 

Otepää Vallavolikogu 23.01.2020 istungi päevakord:

 

1. Otepää valla eelarvest spordiklubidele toetuse andmise korra kehtestamine

Ettekandja: haridusspetsialist Janika Laur
Kaasettekandja: spordikomisjoni esimees Martin Teder

 

2. Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse andmise tingimuste ja korra kehtestamine

Ettekandja: sotsiaalteenistuse juhataja Kadri Sommer

Kaasettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Tatjana Laadi


3. Välireklaami paigaldamise eeskirja ja reklaamimaksu Otepää vallas kehtestamine

Ettekandja: jurist Eveli Misnik
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

4. Kohanimede määramine

Ettekandja: maa- ja ehitusspetsialist Vello Vou
Kaasettekandja: planeerimiskomisjoni esimees Jaanus Raidal

 

5. Kinnisasja omandamise lubade andmine:

      5.1 OÜ-le Treiali Investeeringud kinnisasja omandamise loa andmine

      5.2 Treiali Investeeringud 1 OÜ-le kinnisasja omandamise loa andmine

      5.3 Treiali Investeeringud 2 OÜ-le kinnisasja omandamise loa andmine

      5.4 Treiali Investeeringud 3 OÜ-le kinnisasja omandamise loa andmine

      5.5 Treiali Investeeringud 4 OÜ-le kinnisasja omandamise loa andmine

      5.6 Treiali Investeeringud 5 OÜ-le kinnisasja omandamise loa andmine

      5.7 Treiali Investeeringud 6 OÜ-le kinnisasja omandamise loa andmine

Ettekandja: ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Kalev Kepp
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

6. Projekti „Otepää valla tänavavalgustuse renoveerimine 2019" omafinantseeringu tasumiseks garantii andmine

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

7. Otepää Vallavolikogu 24. jaanuari 2019. a otsuse nr 1-3/7 „Valga maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava aastateks 2019 - 2023 ja seiremõõdikute heakskiitmine" muutmine

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

8. Otepää valla arenguvisioon kuni 2040 ja Otepää valla arengukava 2020 - 2029 esimene lugemine

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

9. Otepää valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine

Ettekandja: finantsteenistuse juhataja Kadri Vaks
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

10. Otepää valla omandis oleva kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega Telia Eesti AS-i kasuks

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

11. Otepää Aukodaniku nimetuse andmine

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg
Kaasettekandja: kogukondade koostöö komisjoni esimees Maarika Viks

 

12. Hariduskomisjoni koosseisu täiendamine

Ettekandja: hariduskomisjoni esimees Miia Pallase

 

13. Eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisu muutmine

Ettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

14. Arupärimisele vastamine (Raivo Nurmetu arupärimine revisjonikomisjoni esimehele Irja Sõnumile)

Arupärimisele vastaja: revisjonikomisjoni esimees Irja Sõnum

 

15. Arupärimisele vastamine (Raivo Nurmetu arupärimine revisjonikomisjoni aseesimehele Kuldar Veerele)

Arupärimisele vastaja: revisjonikomisjoni aseesimees Kuldar Veere

 

16. Arupärimisele vastamine (Raivo Nurmetu arupärimine eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimehele Andres Arikele)

 Arupärimisele vastaja: eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees Andres Arike

 

17. Arupärimisele vastamine (Raivo Nurmetu arupärimine volikogu esimehele Jaanus Barkalale)

 Arupärimisele vastaja: volikogu esimees Jaanus Barkala

 

18. Arupärimisele vastamine (Kuldar Veere arupärimine vallavanemale Kaido Tambergile)

 Arupärimisele vastaja: vallavanem Kaido Tamberg

 

19. Vallavalitsuse informatsioon

19.1 Ajalehe Otepää Teataja väljaandmise reeglid