Vallavolikogu istungil

« Tagasi

Otepää Vallavolikogu 21.11.2019 istungi päevakord

Otepää Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 21.11.2019 kell 15.00 Nõuni kultuurimajas.

 

1. Sangaste valla sotsiaalhoolekande registri lõpetamine

Ettekandja: sotsiaalteenistuse juhataja Kadri Sommer
Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Tatjana Laadi

 

2. Otepää Vallavolikogu 20. detsembri 2018. a otsuse nr 1-3/65 „Otepää Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine" muutmine

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

3. Riigihanke korraldamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks loa andmine

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

4.  Maaelukomisjoni tegevuse aruanne

Ettekandja: maaelukomisjoni esimees Karl Mõts

 

5. Vallavalitsuse informatsioon