Vallavolikogu istungil

« Tagasi

Otepää Vallavolikogu 21.03.2019 istungi päevakord

Otepää Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 21.03.2019 kell 15. 00 Otepää Vallavalitsuse III korruse saalis (Lipuväljak 13).

Otepää Vallavolikogu 21.03.2019 istungi päevakord

1. Otepää vallasiseses linnas asuvate Tehase ja Rummu katastriüksuste detailplaneeringu algatamine

Ettekandja: planeerimisspetsialist Neeme Kaurov
Kaasettekandja: arengu- ja innovatsioonikomisjoni aseesimees Urmas Kuldmaa
 

2. UPM-Kymmene Otepää AS-i keskkonnakompleksloa muutmise kohta arvamuse andmine

Ettekandja: ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Kalev Kepp
Kaasettekandja: arengu- ja innovatsioonikomisjoni aseesimees Urmas Kuldmaa
 

3. Puka Kunstikooli põhimääruse kehtestamine

Ettekandja: haridusspetsialist Janika Laur
Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees Miia Pallase
 

4. Eesti Linnade ja Valdade Liidus liikmena osalemine ning selle üldkoosolekule ja volikogusse Otepää valla esindajate nimetamine

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

5.Riigihanke korraldamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks loa andmine

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits
 

6.Vallateede 2019. aasta remondikava kinnitamine

Ettekandja: maaelukomisjoni esimees Karl Mõts

 

7. Otepää Vallavolikogu 20. detsembri 2018. a otsuse nr 1-3/65 „Otepää Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine" täiendamine

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits
 

8. Vallavanemale 2019. aasta puhkuse andmine

Ettekandja: volikogu esimees Jaanus Barkala
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits
 

9. Vallavanemale isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise maksmine

Ettekandja: volikogu esimees Jaanus Barkala
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits
 

10. Volikogu esimehele isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise maksmine

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

11. Volikogu aseesimehele isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise maksmine

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

12. Eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisu muutmine

Ettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

13. Arupärimisele vastamine (Jaanus Raidali arupärimine revisjonikomisjoni aseesimehele Kuldar Veerele)

Arupärimisele vastaja: revisjonikomisjoni aseesimees Kuldar Veere
 

14. Arupärimisele vastamine (Kuldar Veere arupärimine vallavanemale Kaido Tambergile)

Arupärimisele vastaja: vallavanem Kaido Tamberg

 

15. Arupärimisele vastamine (Kuldar Veere arupärimine volikogu esimehele Jaanus Barkalale)

Arupärimisele vastaja: volikogu esimees Jaanus Barkala

16. Vallavalitsuse informatsioon