Vallavolikogu istungil

« Tagasi

Otepää Vallavolikogu 21.02.2019 istungi päevakord

Otepää Vallavolikogu istung toimub neljapäeval  21.02.2019 kell 15:00 Otepää Vallavalitsuse III korruse saalis  (Lipuväljak 13).

Otepää Vallavolikogu 21.02.2019 istungi päevakord

1. Otepää valla omandis oleva kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

2. Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja kehtestamine

Ettekandja: ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Kalev Kepp
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

3. Otepää Vallavolikogu 20. veebruari 2014. a määruse nr 2 „Otepää Gümnaasiumi põhimääruse kinnitamine" muutmine

Ettekandja: haridusspetsialist Janika Laur
Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees Miia Pallase

 

4. Keeni Põhikooli põhimääruse kehtestamine

Ettekandja: haridusspetsialist Janika Laur
Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees Miia Pallase

 

5. Sangaste Vallavolikogu 11. mai 2015. a otsuse nr 15 „Keeni Põhikooli põhimääruse kehtestamine" kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: haridusspetsialist Janika Laur
Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees Miia Pallase

 

6. Puka Põhikooli põhimääruse kehtestamine

Ettekandja: haridusspetsialist Janika Laur
Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees Miia Pallase

 

7. Puka Vallavolikogu 11. märtsi 2016. a otsuse nr 14 „Puka valla munitsipaalharidusasutuste tegevuse ümberkorraldamine" muutmine

Ettekandja: haridusspetsialist Janika Laur
Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees Miia Pallase

 

8. Otepää valla 2019. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine

Ettekandja: haridusspetsialist Janika Laur
Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees Miia Pallase

 

9. Otepää valla ja Vihti valla koostöölepingu projekti heakskiitmine

Ettekandja: kultuurispetsialist Valdur Sepp
Kaasettekandja: kultuurikomisjoni esimees Marika Viks

 

10. Otepää valla ja Palanski kohaliku omavalitsuse koostöölepingu projekti heakskiitmine

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg
Kaasettekandja: arengu- ja innovatsioonikomisjoni aseesimees Urmas Kuldmaa

 

11. Rahvakohtunikukandidaatide valimine

Ettekandja: volikogu esimees Jaanus Barkala
Kaasettekandja: õigus- ja korrakaitsekomisjoni esimees Urmas Kuldmaa
 

12. Volikogu komisjonide koosseisude muutmine

12.1 Kogukondade koostöö komisjoni koosseisu muutmine

12.2 Kultuurikomisjoni koosseisu muutmine

Ettekandja: volikogu komisjoni esimees

 

13. Arupärimisele vastamine (Kuldar Veere arupärimine volikogu esimehele Jaanus Barkalale)

Arupärimisele vastaja: volikogu esimees Jaanus Barkala
 

14. Vallavalitsuse informatsioon