Vallavolikogu istungil

« Tagasi

Otepää Vallavolikogu 20.06.2019 istungi päevakord

 

1.      Otepää Vallavolikogu 19. aprilli 2018. a määruse nr 7 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine

Ettekandja: sotsiaalteenistuse juhataja Kadri Sommer

Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Tatjana Laadi

 

2.      Otepää valla 2018. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

Ettekandja: finantsteenistuse juhataja Kadri Vaks

Kaasettekandja: revisjonikomisjoni esimees Irja Sõnum

 

3.      Aktsiaseltsile TarMets kinnisasja omandamise loa andmine

Ettekandja: vallasekretär Janno Sepp

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

4.      Liisingulepingu sõlmimiseks loa andmine

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

5.      Arupärimisele vastamine (Raivo Nurmetu arupärimine eelarve- ja majanduskomisjoni esimehele Rein Pulleritsule)

Arupärimisele vastaja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

6. Vallavalitsuse informatsioon