Vallavolikogu istungil

Otepää Vallavolikogu 03.04.2020 istungi päevakord

Otepää Vallavolikogu istung toimub reedel 03.04.2020 kell 15.00 Otepää Kultuurikeskuses Virulombi 2.  

Ilmsete haigustunnustega ja hiljuti välismaalt tulnud volinikel ja kutsutud külalistel palume volikogus mitte osaleda. Seoses Eesti Vabariigis välja kuulutatud eriolukorraga ja avalike ürituste keeluga on volikogu istung kinnine.

Otepää Vallavolikogu 03.04.2020 istungi päevakord

 

  1. Otepää Vallavolikogu 27. septembri 2012. a määruse nr 10 „Lastevanemate osalustasu määra kehtestamine koolieelsete lasteasutuste kulude katmisel" muutmine

Ettekandja: haridusspetsialist Janika Laur
Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees Miia Pallase

 

  1. Otepää valla üldplaneeringut muutva Otepää  vallasiseses linnas Valga mnt 1a, 1c, 1d, 1e katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ning avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamine

Ettekandja: planeerimisspetsialist Neeme Kaurov
Kaasettekandja: planeerimiskomisjoni esimees Jaanus Raidal

 

  1. Riigihanke korraldamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks loa andmine

Ettekandja: abivallavanem Kajar Lepik
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

  1. Vallavanemale ametist vabastamisel hüvituse maksmine

Ettekandja: vallavanem Jaanus Barkala
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

  1. Otepää Vallavalitsuse kinnitamine

Ettekandja: vallavanem Jaanus Barkala

 

  1. Otepää vallavanemale töötasu määramine

Ettekandja: volikogu aseesimees Jaanus Raidal
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

  1. Vallavanemale isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise maksmine

Ettekandja: volikogu aseesimees Jaanus Raidal
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

  1. Otepää Vallavolikogu esimehe valimine

Ettekandja: volikogu aseesimees Jaanus Raidal

 

  1. Volikogu esimehele isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise maksmine

Ettekandja: vallavanem Jaanus Barkala
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

10. Arupärimisele vastamine (Raivo Nurmetu arupärimine revisjonikomisjoni esimehele Irja Sõnumile)

Arupärimisele vastaja: revisjonikomisjoni esimees Irja Sõnum

11. Vallavalitsuse informatsioon

Ugandi Meelelahutus OÜ avaldus renditasu peatamiseks