Vallavolikogu istungil

Otepää Vallavolikogu 19.03.2020 istungi päevakord

Otepää Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 19.03.2020 kell 16.00 Otepää Kultuurikeskuses Virulombi 2.  

Ilmsete haigustunnustega ja hiljuti kriisipiirkondi külastanud volinikel ja kutsutud külalistel palume volikogus mitte osaleda. Seoses Eesti Vabariigis välja kuulutatud eriolukorraga ja avalike ürituste keeluga on volikogu istung kinnine.

Otepää Vallavolikogu 19.03.2020 istungi päevakord

 

  1. Otepää vallavanema valimine

Ettekandja: volikogu esimees Jaanus Barkala

 

  1. Sihtasutuse Eesti Lipu Keskus asutamisel osalemine

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

  1. Otepää valla 2020. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine

Ettekandja: haridusspetsialist Janika Laur
Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees Miia Pallase

 

  1. Andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise ülesannete delegeerimine

Ettekandja: jurist Eveli Misnik
Kaasettekandja: õigus- ja korrakaitsekomisjoni esimees Urmas Kuldmaa

 

  1. Sisetehingu sõlmimiseks loa andmine

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

  1. Vallavara kasutusse andmise lepingu sõlmimiseks loa andmine

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

  1. Otepää Vallavolikogu 20. detsembri 2018. a otsuse nr 1-3/65 „Otepää Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine" muutmine

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

  1. Otepää Vallavalitsuse teenistusgruppide põhipalga vahemike kehtestamine

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

  1. OÜ Sangaste Mõis osade müügist

Materjalid manuses

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

10. Vallavalitsuse informatsioon