Vallavolikogu istungil

Otepää Vallavolikogu 19.12.2019 istungi päevakord

Otepää Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 19.12.2019 kell 15.00 Sangaste kultuurimajas (Valga mnt 7, Sangaste alevik).

 

Otepää Vallavolikogu 19.12.2019 istungi päevakord

 

1. Otepää valla eelarvest spordiklubidele toetuse andmise korra kehtestamine

Ettekandja: haridusspetsialist Janika Laur
Kaasettekandja: spordikomisjoni esimees Martin Teder

 

2. Otepää valla 2019. aasta kolmanda lisaeelarve esimene lugemine

Ettekandja: finantsteenistuse juhataja Kadri Vaks
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

3. Otepää valla 2019. aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine

Ettekandja: finantsteenistuse juhataja Kadri Vaks
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

4. Otepää valla 2020. aasta eelarve esimene lugemine

Ettekandja: finantsteenistuse juhataja Kadri Vaks
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

5. Otepää Vallavolikogu 20. detsembri 2018. a otsuse nr 1-3/65 „Otepää Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine" muutmine

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

6. Sangaste alevikus Kooli tn 3 asuva kinnistu võõrandamine osaühingule VEVASI

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

7. Otepää vallasiseses linnas asuva Keskuse katlamaja kinnistu kasutusse andmiseks loa andmine

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

8. Otepää vallasiseses linnas asuvale Kastani kinnistule reaalservituudi seadmine

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

9. Otepää valla omandis oleva kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

10. Osaühingu OTEPÄÄ MAAMÕÕDUBÜROO osa võõrandamiseks loa andmine

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

11. Vallavalitsuse informatsioon