Vallavolikogu istungil

Otepää Vallavolikogu 24.10.2019 istungil

24.10.2019

  1. Otsustati koormata isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks Otepää valla omandis olev Sihva külas asuv Voki-Kondi kinnistu (registriosa nr 1711840, katastritunnus 63601:002:1204, pindala 1295 m2, sihtotstarve transpordimaa) ehitatava maakaabelliini osas, koormatava ala pindala 176 m².
  2. Otsustati koormata isikliku kasutusõigusega mittetulundusühingu Eesti Andmesidevõrk kasuks järgmised Otepää valla omandis olevad kinnistud: 1.1 Sangaste alevikus asuv Kooli tn 6b kinnistu (kinnistu registriosa nr 6474350, katastritunnus 72401:001:0141, pindala 2917 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala pindala 107 m2; 1.2 Sangaste alevikus asuv Valga mnt 7 kinnistu (kinnistu registriosa nr 1911440, katastritunnus 72402:003:0049, pindala 3975 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik ühiskondlike ehitiste maa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala pindala 8 m2; 1.3 Sangaste alevikus asuv 72 Sangaste-Tõlliste tee T4 kinnistu (kinnistu registriosa nr 1511940, katastritunnus 72402:003:0047, pindala 148 m2, sihtotstarve transpordimaa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala pindala 4 m2; 1.4 Kurevere külas asuv 69 Võru-Kuigatsi-Tõrva tee T1 kinnistu (kinnistu registriosa nr 5182750, katastritunnus 72402:001:0022, pindala 4911 m2, sihtotstarve transpordimaa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala pindala 821 m2; 1.5 Kurevere külas asuv Sangaste kalmistu kinnistu (kinnistu registriosa nr 2432240, katastritunnus 72402:001:0005, pindala 3,43 ha, sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala pindala 394 m2; 1.6 Kurevere külas asuv 69 Võru-Kuigatsi-Tõrva tee T2 kinnistu (kinnistu registriosa nr 5182750, katastritunnus 72402:001:0023, pindala 1599 m2, sihtotstarve transpordimaa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala pindala 350 m2; 1.7 Kurevere külas asuv 69 Võru-Kuigatsi-Tõrva tee T3 kinnistu (kinnistu registriosa nr 5182750, katastritunnus 72402:001:0024, pindala 111 m2, sihtotstarve transpordimaa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala pindala 18 m2; 1.8 Keeni külas asuv Pargi tee 1 kinnistu (kinnistu registriosa nr 3824350, katastritunnus 72401:001:0102, pindala 1383 m2, sihtotstarve transpordimaa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala pindala 83 m2; 1.9 Keeni külas asuv Keeni park kinnistu (kinnistu registriosa nr 6460750, katastritunnus 72401:002:0003, pindala 3,72 ha, sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala pindala 65 m2; 1.10 Keeni külas asuv Kooli tee 2 kinnistu (kinnistu registriosa nr 6470150, katastritunnus 72401:002:0009, pindala 3,33 ha, sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik ühiskondlike ehitiste maa) ehitatava liinirajatise osas, koormatava ala pindala 240 m2.
  3. Võeti vastu Otepää valla eelarvestrateegia aastateks 2020 – 2023.