Vallavolikogu istungil

Otepää Vallavolikogu istungil 22.07.2019

22.07.2019

1. Otsustati seada Otepää valla omandis olevale, Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt 2 asuvale kinnistule (kinnistusregistri registriosa nr 2243640, katastritunnus 63601:001:0166, pindala 3425 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 85%, ärimaa 15%) AS SEB pank kasuks hüpoteek summas 65 000 eurot ning igakordse omaniku kohustus alluda kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõuete rahuldamiseks. Hüpoteegiga on tagatud kõik AS SEB Pank nõuded SIHTASUTUSE OTEPÄÄ TERVISEKESKUS vastu, mis tulenevad AS SEB Pank ja SIHTASUTUSE OTEPÄÄ TERVISEKESKUS vahel tulevikus sõlmitavatest krediidilepingutest ning nende võimalikest lisadest ja muudatustest.