Vallavolikogu istungil

Otepää Vallavolikogu 23.05.2019 istungi päevakord

Otepää Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 23.05.2019 kell 15.00 Otepää Vallavalitsuse III korruse saalis (Lipuväljak 13).

 

1.      Otepää valla 2019. aasta lisaeelarve esimene lugemine

Ettekandja: finantsteenistuse juhataja Kadri Vaks
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees Andres Arike
 

2.      Pühajärve Põhikooli arengukava aastateks 2019 - 2020 vastuvõtmine

Ettekandja: haridusspetsialist Janika Laur
Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees Miia Pallase
 

3. Otepää valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta laekunud ettepanekute tutvustamine

Ettekandja: planeerimisspetsialist Neeme Kaurov
Kaasettekandja: planeerimiskomisjoni esimees Jaanus Raidal
 

4. Otepää valla 2019. aasta lisaeelarve vastuvõtmine

Ettekandja: finantsteenistuse juhataja Kadri Vaks
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees Andres Arike
 

5. Vallavara võõrandamiseks nõusoleku andmine

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees Andres Arike

 

6. Turismikomisjoni koosseisu täiendamine

Ettekandja: turismikomisjoni esimees Mare Raid
 

7. Turismikomisjoni tegevuse aruanne

Ettekandja: turismikomisjoni esimees Mare Raid
 

8. Vallavalitsuse informatsioon