Vallavolikogu istungil

Otepää Vallavolikogu istungil 18.04.2019

18.04.2019

  1. Kehtestati Puka Kooli põhimäärus.
  2. Lõpetati arengu- ja innovatsioonikomisjoni tegevus.
  3. Moodustati Otepää Vallavolikogu alatise komisjonina planeerimiskomisjon, mille tegevusvaldkonnaks on planeerimis- ja arendusalane tegevus.
  4. Valiti planeerimiskomisjoni esimeheks Jaanus Raidal ja aseesimeheks Jaanus Barkala.
  5. Kinnitati planeerimiskomisjon järgmises koosseisus: 1.1 Jaanus Raidal – komisjoni esimees; 1.2 Jaanus Barkala – komisjoni aseesimees; 1.3 komisjoni liikmed: 1.3.1 Kaire Jaanus; 1.3.2 Rein Pullerits; 1.3.3 Siim Kalda.
  6. Moodustati Euroopa Parlamendi valimiseks kolm jaoskonnakomisjoni ning nimetada jaoskonnakomisjoni esimehed, liikmed ja asendusliikmed järgmiselt: 1.1 valimisjaoskonnas nr 1 (Otepääl): 1.1.1 esimees Kristina Reigo; 1.1.2 liige Kristi Mitt; 1.1.3 liige Mari Mõttus; 1.1.4 liige Kaido Mägi; 1.1.5 liige Aimur Saarekivi; 1.1.6 liige Inga Vaherpuu; 1.1.7 liige Vello Vou; 1.1.8 asendusliige Kristin Leht; 1.1.9 asendusliige Sale Kiuru; 1.2 valimisjaoskonnas nr 2 (Sangastes): 1.2.1 esimees Laura Karavin; 1.2.2 liige Rein Areng; 1.2.3 liige Kairi Gross; 1.2.4 liige Raili Mandli; 1.2.5 liige Margit Mõistus; 1.2.6 liige Tiiu Treimuth;  1.2.7 asendusliige Toomas Kuus; 1.2.8 asendusliige Kajar Lepik; 1.3 valimisjaoskonnas nr 3 (Pukas): 1.3.1 esimees Karin Tilga; 1.3.2 liige Harri Irv; 1.3.3 liige Tiia Neemeste; 1.3.4 liige Kaire Pedajas; 1.3.5 liige Leonora Piho; 1.3.6 liige Helgi Pung; 1.3.7 asendusliige Airin Hermann; 1.3.8 asendusliige Lea Trees.
  7. Arvati Nele Bend hariduskomisjoni koosseisust välja.
  8. Valiti kultuurikomisjoni esimeheks Jorma Riivald ja aseesimeheks Miia Pallase.
  9. Kinnitati kultuurikomisjon järgmises koosseisus: 1.1 Jorma Riivald – komisjoni esimees; 1.2 Miia Pallase – komisjoni aseesimees; 1.3 komisjoni liikmed: 1.3.1 Marika Viks; 1.3.2 Katrin Kõiv; 1.3.3 Merle Soonberg; 1.3.4 Merilin Kirbits; 1.3.5 Tiina Kukk; 1.3.6 Raivo Kiisler; 1.3.7 Ly Haaviste; 1.3.8 Mari Mõttus; 1.3.9 Esti Kittus.