Vallavolikogu istungil

Otepää Vallavolikogu istungil 22.11.2018

22.11.2018

  1. Otsustati ümber korraldada Otepää Vallavalitsuse hallatavate raamatukogude töö.
  2. Lubati Otepää Vallavalitsusel korraldada riigihange „Elektrienergia ostmine aastaks 2019".
  3. Muudeti Otepää Vallavolikogu 19. aprilli 2018. a määrust nr 7 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord".
  4. Muudeti Otepää Vallavolikogu 23. märtsi 2017. a määrust nr 2 „Otepää valla eelarvest kultuurile toetuse andmise kord".
  5. Kehtestati Otepää Raamatukogu põhimäärus.
  6. Muudeti Otepää Vallavolikogu 19. novembri 2015. a määrust nr 13 „Raamatukogu kasutamise eeskiri".