Vallavolikogu istungil

Otepää Vallavolikogu 18.10.2018 istungi päevakord

Otepää Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 18.10.2018 kell 15.00 Otepää Vallavalitsuse III korruse saalis (Lipuväljak 13).

Otepää Vallavolikogu 18.10.2018 istungi päevakord

 

1.      Otepää valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Ettekandja: planeerimisteenistuse juhataja Enelin Alter
Kaasettekandja: arengu- ja innovatsioonikomisjoni aseesimees Urmas Kuldmaa

 

2.      Otepää valla üldplaneeringut muutva Valga mnt 1a, 1c, 1d, 1e katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Ettekandja: planeerimisteenistuse juhataja Enelin Alter
Kaasettekandja: arengu- ja innovatsioonikomisjoni aseesimees Urmas Kuldmaa

 

3.      Otepää Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

4.      Riigihanke korraldamiseks loa andmine

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

5. Informatsiooni esitamine planeerimisteenistuse tegevusest

Ettekandja: planeerimisteenistuse juhataja Enelin Alter

 

6. Informatsiooni esitamine soojamajanduse ja heakorra teemadel

Ettekandja: AS-i Otepää Veevärk juhataja Aado Altmets

 

7. Otepää valla arengukava ja eelarvestrateegia arutamine

Ettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni liige Herko Sunts

 

8. Vallavalitsuse informatsioon