Vallavolikogu istungil

Otepää Vallavolikogu 20.09.2018 istungi päevakord

Otepää Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 20. septembril 2018 kell 15:00 Otepää Vallavalitsuse III korruse saalis (Lipuväljak 13)

Otepää Vallavolikogu 20.09.2018 istungi päevakord

1. Otepää vallasiseses linnas asuvate Pihlaka ja Lombiveere katastriüksuste detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: planeerimisspetsialist Kati Kala
Kaasettekandja: arengu- ja innovatsioonikomisjoni aseesimees Urmas Kuldmaa

2. Otepää valla 2018. – 2020. aasta konsolideeritud majandusaasta aruannete auditeerija määramine

Ettekandja: finantsteenistuse juhataja Ülle Veeroja
Kaasettekandja: revisjonikomisjoni esimees Irja Sõnum

3. Otepää valla 2018. aasta lisaeelarve esimene lugemine

Ettekandja: finantsteenistuse juhataja Ülle Veeroja
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

4. Otepää valla 2018. aasta lisaeelarve vastuvõtmine

Ettekandja: finantsteenistuse juhataja Ülle Veeroja
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

5. Otepää valla omandis olevate kinnistute koormamine isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks

Ettekandja: vallasekretär Janno Sepp
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

6. Otepää valla eelarvest kogukondlikuks arendustegevuseks toetuse andmise korra kehtestamine

Ettekandja: vallasekretär Janno Sepp
Ettekandja: kogukondade koostöö komisjoni esimees Marika Viks

 

7. Hariduskomisjoni koosseisu täiendamine

Ettekandja: hariduskomisjoni esimees Miia Pallase

 

8. Vallavalitsuse informatsioon