Vallavolikogu istungil

Otepää Vallavolikogu 23.08.2018 istungil

23.08.2018

  1. Otsustati võtta AS-lt SEB Pank investeerimislaen Otepää valla investeerimisprojektide omaosaluste katmiseks.
  2. Otsustati võõrandada enampakkumisel Pühajärve külas Kannistiku vkt 4-8 asuv korteriomand (kinnistu registriosa nr 1458440, üldpind 40 m2).
  3. Seati Otepää valla omandis olevale Otepää vallasiseses linnas asuvale Orunõlva kinnistule (kinnistusregistri registriosa nr 11800250, katastritunnus 55701:001:0143, pindala 10 063 m2, sihtotstarve üldkasutatav maa, edaspidi teeniv kinnisasi) reaalservituut Otepää vallasiseses linnas Kalda tn 8 kinnistu (kinnistusregistri registriosa nr 6370050, katastritunnus 63601:001:0201, pindala 1144 m2, sihtotstarve elamumaa, edaspidi valitsev kinnisasi) kasuks maakütte kollektori rajamiseks, remontimiseks, hooldamiseks, kasutamiseks ja likvideerimiseks.
  4. Määrati Sangaste alevikus, Keeni külas ja Lossiküla külas vee-ettevõtjaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik AS Otepää Veevärk.
  5. Kehtestati aleviku- ja külavanema statuut.