Kultuuritoetuste taotlemine

11.04.17
Otepää vallas tegutsevatel kultuuriühingutel on võimalik taotleda toetust oma tegevuseks. 

Toetuse liigid on:
1. Kultuuriühingu pearaha toetus
2. Kultuuriürituse toetus
3. Andeka noore kultuuripärli toetusToetuste taotlemise aluseks on vormikohane taotlus, (va andeka noore kultuuripärl), mis esitatakse Otepää Vallavalitsusele iga aasta 1.detsembriks. 
NB! Tutvuge kindlasti toetuse andmise korraga. 

Otepää valla eelarvest kultuurile toetuse andmise kordKultuuriühingu pearaha toetus

Pearaha antakse ainult Otepää vallas tegutsevale ühingule kultuurialase huvitegevuse korraldamiseks (sh tegevuseks vajalike vahendite soetamiseks, juhendajatasu maksmiseks, ruumide üürimiseks, osalemistasudeks, transpordiks, koolitustel osalemiseks jms). 

Pearaha taotlemise vorm

Pearaha andmekaardi taotleja vorm

Aruande vormKultuuriürituse toetus

Kultuuriürituse toetust saavad taotleda mittetulundusühingud, seltsid, seltsingud jt juriidilised ja füüsilised isikud (välja arvatud valla allasutused) kultuuritegevuse edendamiseks Otepää vallas. 

Kultuuriürituse toetuse taotlemise vorm

Aruande vormAndeka noore kultuuripärli toetus

Lisaks sellele saab esitada taotlust andeka noore kultuuripärlile. Andeka noore kultuuripärli toetuse saamise õigus on andekal noorel kultuuriharrastajal vanuses kuni 19 aastat, kelle elukohaks on rahvastikuregistri järgi Otepää vald ja kes on osalenud või osaleb Eesti kultuurikollektiivi koosseisus või iseseisvalt rahvusvahelistel üritustel. Toetuse saamiseks tuleb esitada vabas vormis avaldus Otepää Vallavalitsusele iga aasta 1. detsembriks.  

 

 

 

Toimetaja: MONIKA OTROKOVA