Kultuuritoetuste taotlemine

13.12.18

Otepää vallas tegutsevatel kultuuriühingutel on võimalik taotleda toetust oma tegevuseks. 

Toetuse liigid on:

1. Tegevustoetus

Kultuuritoetuse toetusvorm - tegevustoetus


2. Kultuuriürituse toetus

Kultuuritoetuse taotlusvorm kultuuriürituse toetus


3. Andeka noore toetus

Kultuuritoetuse taotlusvorm - andeka noore toetus

 


NB! Tutvuge kindlasti toetuse andmise korraga.  

Otepää valla eelarvest kultuurile toetuse andmise kord

Kultuuritoetuste aruandevorm

 

 

 

 

Toimetaja: MONIKA OTROKOVA