Pealkiri Loo kuupäev
Külastuspiirang Sangaste kodus 06.08.2020
Külastuskeeld Otepää Tervisekeskuses 06.08.2020
Uuendatud teave riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele 31. juuli seisuga 03.08.2020
Valitsus: 2+2 reegel muutub 18.06.2020
Uuendatud teave Eesti kodanike reisimisvõimalustest 15. juuni seisuga 15.06.2020
Alates 1. juunist taasavatakse Eesti piirid Euroopast saabujatele 29.05.2020
Valitsus täpsustas eriolukorra järgseid leevendusi 22.05.2020
ERITEADE: Ööl vastu 18. maid lõpeb Eestis eriolukord, piirangud hakkavad leevenema samm-sammult 18.05.2020
MKM tegi esmajaotuse riikidest, kuhu esmaspäevast lennata ei saa 18.05.2020
Sotsiaalministeerium: naaseme tööle ohutult! 13.05.2020
Otepää Vallavalitsuses lõpeb alates 18.maist töötajate kaugtöö. 12.05.2020
Alates 18. maist on avatud valla raamatukogud 12.05.2020
Otepää vald vabastas lapsevanemad maikuu lasteaia osalustasu maksmisest 12.05.2020
Valitsuskomisjonile tutvustatud Tartu Ülikooli seireuuring näitab jätkuvalt koroonaviiruse madalat levimust 12.05.2020
Terviseamet: lähikontakte tuleks endiselt vältida, üritusi tuleks korraldada õues 12.05.2020
EAS: e-teeninduse süsteem on ajutiselt üle koormatud, taotlusi saab esitada ka e-posti teel 11.05.2020
EAS avab väikettevõtete ja turismisektori kahjude osalise hüvitamise meetmetest taotlemise 11.05.2020
Sotsiaalminister tühistas ravimite väljakirjutamise ja müügi piirangud 08.05.2020
Rahvastikuminister: emadepäevast on pühakodade uksed taas avatud 06.05.2020
ERITEADE: Kaubanduskeskustes leevenevad eriolukorra piirangud 06.05.2020
ERITEADE: Valitsus leevendab piiranguid hariduse, kultuuri ja spordi valdkonnas 06.05.2020
Autokoolid jätkavad sõidutundidega 06.05.2020
Kaubanduskeskused avatakse piiratud tingimustel 11. mail 05.05.2020
Valitsus kiitis heaks tänavuse ja järgmise aasta koolide lõpetamise korralduse 05.05.2020
Otepää Tervisekeskus taastab plaanilise ravi vastavalt Terviseameti seatud tingimustele 29.04.2020
ERITEADE: Välijõusaalid avatakse 2. maist 28.04.2020
Avalikke üritusi Eestis mais-juunis ei toimu 28.04.2020
ERITEADE: Valitsus pikendas Eestis eriolukorda 17. maini 27.04.2020
Kliinikum taastab plaanilise ravitöö järk-järgult 27.04.2020
Valga haigla on osaliselt taastanud plaanilise ravitöö 27.04.2020
Kiiresti riknevate toiduainete postiga saatmine kujutab tarbijale tõsist ohtu 24.04.2020
Aab: kaitsemaski kandmine peaks olema tavapärane harjumus viirushaiguste leviku korral 23.04.2020
Eriolukorra valitsuskomisjon avalikustas COVID-19 kriisi väljumisstrateegia kava 23.04.2020
Abiks turismiettevõtjatele kriisiolukorras 22.04.2020
Valitsuse erikomisjon toetas plaanilise ravi järk-järgulise avamise plaani 17.04.2020
Haridus- ja Teadusministeerium: kontaktõpe pärast 15. maid on pigem erandlik, kõik õpilased ei pea kooli minema 16.04.2020
Terviseamet hoiatab pettuse eest 15.04.2020
MKM töötas välja abipaketi turismisektorile 15.04.2020
Keskkonnaministeerium: kasutatud kaitsemaske ei tohi hooletult ära visata 14.04.2020
COVID-19 epideemia taandumisel hakkab 15. maist õppetöö järk-järgult taastuma 09.04.2020
Riik hakkab maksma eriolukorra ajal toetust erivajadusega laste vanematele 09.04.2020
Aab: alates eilsest on apteekides müügil näomaskid 08.04.2020
ERITEADE: Hooldekodudes muutub kord eriolukorra ajal rangemaks 06.04.2020
ERITEADE: Müügi- ja teenindussaalides tuleb jälgida inimeste arvu ja need tuleb varustada desovahenditega 06.04.2020
Toidu kaasatellimine ja kojuvedu Otepää vallas 03.04.2020
Ugandi Resto alustab Otepääl kontaktivaba ja tasuta toidu kohaletoomisega 03.04.2020
Püsi pensionipäeval kodus või hoia pikivahet! 02.04.2020
Regionaalhaigla avas COVID-19 teemalise erilehe 01.04.2020
Haigekassa hakkab eriolukorras tasuma esimeste haiguspäevade eest 30.03.2020
Otepää valla juhid koostasid kriisiplaani 30.03.2020
Kriisiinfotelefon 1247 pakub nüüdsest ka psühholoogilist esmaabi 27.03.2020
Infotund tööandjatele 27.03.2020
ERITEADE: Kohalikes kaubanduskeskustes jäävad avatuks 16 postkontorit üle Eesti 27.03.2020
ERITEADE: Koroonaviirusest tingitud kodus püsimise kord muutub rangemaks 27.03.2020
Puuduvad teaduslikud andmed, et koroonaviirus leviks toidu kaudu 26.03.2020
Valga Haiglas saab nüüd samuti viiruseproove anda 26.03.2020
Südameapteek avab tasuta nõuandeliini 605 7171 25.03.2020
Aab: omavalitsustele säilitakse kriisi ajal seni kokku lepitud tulubaas 25.03.2020
Eriolukorra täiendavad meetmed 25.03.2020
Eksamiperiood lükkub edasi, uued eksamiajad sõltuvad eriolukorra kestusest 24.03.2020
Muudatused Otepää Tervisekeskuse ja perearstide töökorralduses, hambaravi info 24.03.2020
Tööinspektsiooni nõuanded eriolukorras 24.03.2020
Välisrajatistes trennide korraldamine ei ole lubatud 24.03.2020
MTA avas eriolukorra maksuinfot koondava veebilehe 23.03.2020
Eakatel on soovitatav poes käimist pigem vältida 23.03.2020
Otepää vallas on valmidus avada lisaks lasteaia valverühm 23.03.2020
ERITEADE: Eesti lubab üle riigipiiri töölkäimist Läti vahel 23.03.2020
Värske reisiinfo: uued koju reisimise võimalused ja oluline konsulaarinfo 23.03.2020
Riik toetab FIE-sid sotsiaalmaksu tasumisega 23.03.2020
COVID-19 käitumisjuhised loomapidajatele 23.03.2020
Avati tasuta üle-eestiline hambaravi nõuandeliin 23.03.2020
Terviseamet vastab korduma kippuvatele küsimustele maskide kasutamise kohta 23.03.2020
Täpsustatud reisiinfo Soome ametivõimudelt 22. märtsist kehtima hakkavatest piiriületuseeskirjadest 20.03.2020
Reisirongide sõiduplaani muudatused seoses eriolukorraga 20.03.2020
Otepää Vallavolikogu otsustas vabastada lapsevanemad Otepää valla lasteaia osalustasu maksmisest 19.03.2020
Koroonaviiruse testimisele pääsemise sammud 19.03.2020
COVID-19 laboratoorsest testimisest 19.03.2020
Terviseamet selgitab Sars-CoV-2 testimise vajalikkust 19.03.2020
Koroonajäätmed tuleb teistest eemal hoida 19.03.2020
Täiendatud reisiinfo Soome ametivõimudelt Soome sisenemise kohta 19.03.2020
„Ole valmis!“ mobiilirakendus aitab valmistuda kriisiolukorraks 19.03.2020
Eriolukorras peatatakse maksuvõlgade intressi arvestamine 19.03.2020
ERITEADE: Eriolukorra juhi korralduste muutmine 19.03.2020
Avatud on kriisiabikeskkond ettevõtjatele 18.03.2020
Kõik lapsevanemad saavad oma lapse sündi ise registreerida 18.03.2020
Valga haigla piirab sissepääsude arvu, plaaniline ravitöö lükkub edasi 18.03.2020
Kliinikum vähendas haigla sissepääsude arvu 18.03.2020
Poodide praegust alkoholimüügi piirangut laiendatakse ka toitlustus- ja majutusasutustele 18.03.2020
Eesti Perearstide Seltsi soovitused lapsevanematele ägeda haigusega lapse koduseks raviks 18.03.2020
Riigi ja Kaupmeeste Liidu juhised kauplustes käimiseks 18.03.2020
Ilmub Otepää Teataja erileht 18.03.2020
Otepää vallavanem tegi vallavolikogule ettepaneku vabastada lastevanemad lasteaiatasu maksmisest 17.03.2020
Arstiabist Otepää vallas eriolukorras 17.03.2020
Perearstide ja kõikide eriarstide plaanilised vastuvõtud tühistatud alates 16.03.2020.a. 17.03.2020
Erandkorras raamatute laenutamine 17.03.2020
Ootame infot abivajava inimese kohta! 16.03.2020
Postiteenuse osutamine eriolukorra ajal 16.03.2020
Bussireiside tühistamine seoses eriolukorraga 16.03.2020
Piirangutest Tehvandi ja Kääriku Spordikeskustes seoses eriolukorraga 16.03.2020
Alates 16.märtsist on suletud Otepää vallavalitsus, teenuskeskused ja raamatukogud 16.03.2020

Kriisireguleerimine ja valmisolek

Kriisireguleerimine hõlmab hädaolukordade ennetamist, nendeks valmistumist, hädaolukordade lahendamist ja tagajärgede leevendamist ning elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamist. Hädaolukorra all mõistetakse sündmust või sündmuste ahelat, mis ohustab paljude inimeste elu, tervist, põhjustab suure varalise kahju, suure keskkonnakahju või tõsiseid ja ulatuslikke häireid elutähtsa teenuse toimepidevuses.

Kriisireguleerimise, sealhulgas hädaolukorraks valmistumise ja hädaolukorra lahendamise õiguslikud alused on sätestatud hädaolukorra seaduses.

Otepää vallas on moodustatud valla kriisikomisjon, kuhu kuuluvad lisaks valla töötajatele ka jõustruktuuride jt esindajad. Kriisikomisjoni ülesanne on korraldada hädaolukordades valmisolekuks ja kriisiolukordade lahendamiseks vajalikke tegevusi.

 

Otepää valla kriisikomisjoni koosseis:

Nimi Amet
Jaanus Barkala
Vallavanem (komisjoni esimees)
Kajar Lepik
Abivallavanem (komisjoni aseesimees)
Rein Pullerits
Vallavolikogu esimees
Jaak Grünberg Majandusteenistuse juhataja
Kadri Sommer Sotsiaalteenistuse juhataja
Monika Otrokova Kommunikatsioonijuht
Andres Arike SA Otepää Tervisekeskus juhataja
Jüri Teder AS Otepää Veevärk juhataja
Get Tasang
Nooremleitnant
Õhuseiredivisjon
Tõika RPo ülem
Sander Karu
Piirkonnapolitseinik
PPA Lõuna prefektuur Kagu PJ
Gehrt Kompus
Komandopealik
Otepää PK
Päästeameti Lõuna Päästekeskus
Esmar Naruski Eritehnik OÜ juhataja, Otepää kaitseliitlane

 

Komisjoni e-posti list: kriisikomisjon@otepaa.ee 


Otepää valla kriisikomisjoni põhimäärus. Otepää Vallavalitsuse 18.06.2018 määrus nr 5

 

Otepää valla kriisikomisjoni moodustamine. Vallavanema 02.03.2020 käskkiri nr 1

Otepää valla kriisikomisjoni moodustamine. Vallavanema 07.04.2020 käskkiri nr 2