« Tagasi

Valga haigla piirab sissepääsude arvu, plaaniline ravitöö lükkub edasi

Alates 17.03.2020 on sissepääs Valga haiglasse võimalik ainult oma maja töötajatele ning EMO-sse pöörduvatele patsientidele (nende hulgas ka kiirabi poolt toodud), kes on eelnevalt tiražeeritud COVID-19 suhtes.

Piirangu eesmärk on vältida inimeste liikumist riskitsoonis ning kõrvaliste isikute sattumine haiglaruumidesse.

Plaanilised ambulatoorsed vastuvõtud lükkuvad edasi, võimaluse korral teostatakse neid kaugvastuvõtu teel. Täpsem info haigla registratuurist ja/või eriarsti kabinetist. Hambaravi vältimatu abi saamiseks pöörduda Tartusse.

Perearstide juurde lubatakse minna ainult perearsti või –õega eelnevalt kokkulepitud vastuvõtule. Peaukse juures asuvas õepostist helistatakse perearstile ja patsiendile tuleb vastu pereõde.

Röntgen ja labor töötavad ainult hädavajalike analüüside teostamise režiimis. Perearsti poolt suunamise korral teostatakse ainult neid uuringuid ja analüüse, mille edasi lükkamine ei ole võimalik.

Kehtestanud on haiglas viibivate patsientide ja hoolekandeteenusel viibivate klientide külastamise keeld. Peatatakse pakkide vastuvõtmine.

Valga haigla registratuur 7665100

Perearstide registratuur 7665220

Infot uuendatakse vastavalt olukorra muutusele.

Täname kõiki mõistva suhtumise eest.

 

AS Valga Haigla

 


Kriisireguleerimine ja valmisolek

Kriisireguleerimine hõlmab hädaolukordade ennetamist, nendeks valmistumist, hädaolukordade lahendamist ja tagajärgede leevendamist ning elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamist. Hädaolukorra all mõistetakse sündmust või sündmuste ahelat, mis ohustab paljude inimeste elu, tervist, põhjustab suure varalise kahju, suure keskkonnakahju või tõsiseid ja ulatuslikke häireid elutähtsa teenuse toimepidevuses.

Kriisireguleerimise, sealhulgas hädaolukorraks valmistumise ja hädaolukorra lahendamise õiguslikud alused on sätestatud hädaolukorra seaduses.

Otepää vallas on moodustatud valla kriisikomisjon, kuhu kuuluvad lisaks valla töötajatele ka jõustruktuuride jt esindajad. Kriisikomisjoni ülesanne on korraldada hädaolukordades valmisolekuks ja kriisiolukordade lahendamiseks vajalikke tegevusi.

 

Otepää valla kriisikomisjoni koosseis:

Nimi Amet
Jaanus Barkala
Vallavanem (komisjoni esimees)
Kajar Lepik
Abivallavanem (komisjoni aseesimees)
Rein Pullerits
Vallavolikogu esimees
Jaak Grünberg Majandusteenistuse juhataja
Kadri Sommer Sotsiaalteenistuse juhataja
Monika Otrokova Kommunikatsioonijuht
Andres Arike SA Otepää Tervisekeskus juhataja
Jüri Teder AS Otepää Veevärk juhataja
Get Tasang
Nooremleitnant
Õhuseiredivisjon
Tõika RPo ülem
Sander Karu
Piirkonnapolitseinik
PPA Lõuna prefektuur Kagu PJ
Gehrt Kompus
Komandopealik
Otepää PK
Päästeameti Lõuna Päästekeskus
Esmar Naruski Eritehnik OÜ juhataja, Otepää kaitseliitlane

 

Komisjoni e-posti list: kriisikomisjon@otepaa.ee 


Otepää valla kriisikomisjoni põhimäärus. Otepää Vallavalitsuse 18.06.2018 määrus nr 5

 

Otepää valla kriisikomisjoni moodustamine. Vallavanema 02.03.2020 käskkiri nr 1

Otepää valla kriisikomisjoni moodustamine. Vallavanema 07.04.2020 käskkiri nr 2