« Tagasi

Täiendatud reisiinfo Soome ametivõimudelt Soome sisenemise kohta

Soome teatas, et seoses piirikontrolli sisseseadmisega 19. märtsist on küll muutunud riiki sisenemise tingimused, aga kõik need isikud, kellel on Soomes elamisõigus, saavad jätkuvalt riiki siseneda. See tähendab, et nii 50 000 alalise kui ka 20 000 ajutise elamisõigusega eestlast saavad ka edaspidi Soome ja kaugemalt Eestisse tulijad Soome kaudu koju tagasi. Riiki siseneda saavad muuhulgas ka piiriülesed töötajad, kellel on kehtiv tööleping Soomes töötamiseks.

 

Piiriülestele töötajatele ei rakendata Soomes isolatsiooni nõuet, kuid nad peavad arvestama, et Soomest Eestisse sõites on alates 17. märtsist kehtestatud 14-päevane eneseisolatsioon. Isolatsiooni eesmärk on takistada koroonaviiruse levikut.

 

Soome välisministeerium ja piirivalveamet täpsustasid riiki sisenemise korda alates 19.03 vastavalt:

 

Töötajad – Soome saavad siseneda kõik Soomes elamisõigust omavad isikud. Soome ei tee vahet alalise ja ajutise elamisõigusega isikutel. Kõik, kes on oma elamisõiguse Soomes registreerinud, saavad Soome siseneda.

 

Riiki saavad siseneda ka need töötajad, kes ei ole oma elamisõigust Soomes registreerinud, aga kellel on ette näidata tööleping Soomes – neid käsitletakse piiriüleste töötajatena Euroopa Liidu õiguse mõistes (EU cross-border workers).

 

Karantiin – Kehtib üldine nõue, et välismaalt Soome sisenedes peab olema 14 päeva isolatsioonis. Soome ei rakenda isolatsiooninõuet aga Euroopa Liidu piiriülestele töötajatele. Piiriülesel töötajal on ainsaks riiki sisenemise tingimuseks kehtiva töölepingu olemasolu. Piiriülesed töötajad on need, kes elavad püsivalt ühes Euroopa Liidu riigis (näiteks Eestis) ja käivad tööl teises (näiteks Soomes).

 

Siiski soovitame alati lähtuda enda ja teiste inimeste tervisest ning meeles pidada Eesti kehtestatud isolatsiooninõuet. 

 

Transiit – rahvusvahelistest lennujaamadest ja sadamatest on transiit läbi Soome lubatud. Näiteks Vantaa lennujaamast või Turu sadamast võib inimene vabalt ja iseseisvalt minna Helsingisse sadamasse, et jõuda Tallinna laevale. Mingeid lisadokumente (laevapileti ettenäitamine) ei nõuta.

 

Lisainfot leiab Soome piirivalve kodulehelt.

 

Laevapileteid puudutavate küsimuste korral soovitame pöörduda oma laevafirma poole. Praegusel hetkel jätkab Tallink Eesti-Soome vahel laevaliiklust muudetud graafiku alusel, aga piletite ostmisel peab arvestama, kas teil on õigus riiki siseneda. Vaata lisaks TallinkiEckerö Line'i või Viking Line'i kodulehekülgi.

Lisainfo:

välisministeerium
avalike suhete osakond
press@mfa.ee


Kriisireguleerimine ja valmisolek

Kriisireguleerimine hõlmab hädaolukordade ennetamist, nendeks valmistumist, hädaolukordade lahendamist ja tagajärgede leevendamist ning elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamist. Hädaolukorra all mõistetakse sündmust või sündmuste ahelat, mis ohustab paljude inimeste elu, tervist, põhjustab suure varalise kahju, suure keskkonnakahju või tõsiseid ja ulatuslikke häireid elutähtsa teenuse toimepidevuses.

Kriisireguleerimise, sealhulgas hädaolukorraks valmistumise ja hädaolukorra lahendamise õiguslikud alused on sätestatud hädaolukorra seaduses.

Otepää vallas on moodustatud valla kriisikomisjon, kuhu kuuluvad lisaks valla töötajatele ka jõustruktuuride jt esindajad. Kriisikomisjoni ülesanne on korraldada hädaolukordades valmisolekuks ja kriisiolukordade lahendamiseks vajalikke tegevusi.

 

Otepää valla kriisikomisjoni koosseis:

Nimi Amet
Jaanus Barkala
Vallavanem (komisjoni esimees)
Kajar Lepik
Abivallavanem (komisjoni aseesimees)
Rein Pullerits
Vallavolikogu esimees
Jaak Grünberg Majandusteenistuse juhataja
Kadri Sommer Sotsiaalteenistuse juhataja
Monika Otrokova Kommunikatsioonijuht
Andres Arike SA Otepää Tervisekeskus juhataja
Jüri Teder AS Otepää Veevärk juhataja
Get Tasang
Nooremleitnant
Õhuseiredivisjon
Tõika RPo ülem
Sander Karu
Piirkonnapolitseinik
PPA Lõuna prefektuur Kagu PJ
Gehrt Kompus
Komandopealik
Otepää PK
Päästeameti Lõuna Päästekeskus
Esmar Naruski Eritehnik OÜ juhataja, Otepää kaitseliitlane

 

Komisjoni e-posti list: kriisikomisjon@otepaa.ee 


Otepää valla kriisikomisjoni põhimäärus. Otepää Vallavalitsuse 18.06.2018 määrus nr 5

 

Otepää valla kriisikomisjoni moodustamine. Vallavanema 02.03.2020 käskkiri nr 1

Otepää valla kriisikomisjoni moodustamine. Vallavanema 07.04.2020 käskkiri nr 2