« Tagasi

Püsi pensionipäeval kodus või hoia pikivahet!

Tulekul on pensioni- ja palgapäev, kuid eriolukorrast tulenevalt soovitame püsida võimalikult palju kodus ja poes ning tänaval hoida pikivahet!

Kui on vaja minna pangaautomaadi juurde, siis hoia pikivahet vähemalt 2 meetrit, pangaautomaadi juures kasuta kummikindaid või desinfitseeri käsi.


Palume pereliikmetel panna oma eakatele südamele, et nad ei läheks homme ja ülehomme poodi või apteeki ega pangaautomaadi juurde, kui tegemist ei ole hädavajadusega.  Kellel pole võimalik oma pereliikmele toitu või ravimeid kohale tuua, palume pöörduda valla sotsiaalteenistuse poole: https://www.otepaa.ee/sotsiaalteenistus

Kui vähegi võimalik, palume poeskäik planeerida järgmisesse nädalasse, kuna pensionipäeval võib liikvel olla rohkem inimesi.

1.aprillist tõusid pensionid, kuid pensioni suuruse teadasaamiseks ei pea minema pangakontorisse või pangaautomaadi juurde. Pensioni suurust saab vaadata riigiportaalis www.eesti.ee. Pensioni suuruse saab teada ka Sotsiaalkindlustusameti infotelefonilt 612 1360. Sellele peab helistama kindlasti pensionär ise. Kellelegi teisele pensioni andmeid ei avaldata.

Abivajavate inimeste kohta palume jätkuvalt info saata Otepää valla sotsiaalteenistuse juhataja Kadri Sommerile tel. 766 4825; 5303 3032  e-post: Kadri.Sommer@otepaa.ee

 

 


Kriisireguleerimine ja valmisolek

Kriisireguleerimine hõlmab hädaolukordade ennetamist, nendeks valmistumist, hädaolukordade lahendamist ja tagajärgede leevendamist ning elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamist. Hädaolukorra all mõistetakse sündmust või sündmuste ahelat, mis ohustab paljude inimeste elu, tervist, põhjustab suure varalise kahju, suure keskkonnakahju või tõsiseid ja ulatuslikke häireid elutähtsa teenuse toimepidevuses.

Kriisireguleerimise, sealhulgas hädaolukorraks valmistumise ja hädaolukorra lahendamise õiguslikud alused on sätestatud hädaolukorra seaduses.

Otepää vallas on moodustatud valla kriisikomisjon, kuhu kuuluvad lisaks valla töötajatele ka jõustruktuuride jt esindajad. Kriisikomisjoni ülesanne on korraldada hädaolukordades valmisolekuks ja kriisiolukordade lahendamiseks vajalikke tegevusi.

 

Otepää valla kriisikomisjoni koosseis:

Nimi Amet
Jaanus Barkala
Vallavanem (komisjoni esimees)
Kajar Lepik
Abivallavanem (komisjoni aseesimees)
Rein Pullerits
Vallavolikogu esimees
Jaak Grünberg Majandusteenistuse juhataja
Kadri Sommer Sotsiaalteenistuse juhataja
Monika Otrokova Kommunikatsioonijuht
Andres Arike SA Otepää Tervisekeskus juhataja
Jüri Teder AS Otepää Veevärk juhataja
Get Tasang
Nooremleitnant
Õhuseiredivisjon
Tõika RPo ülem
Sander Karu
Piirkonnapolitseinik
PPA Lõuna prefektuur Kagu PJ
Gehrt Kompus
Komandopealik
Otepää PK
Päästeameti Lõuna Päästekeskus
Esmar Naruski Eritehnik OÜ juhataja, Otepää kaitseliitlane

 

Komisjoni e-posti list: kriisikomisjon@otepaa.ee 


Otepää valla kriisikomisjoni põhimäärus. Otepää Vallavalitsuse 18.06.2018 määrus nr 5

 

Otepää valla kriisikomisjoni moodustamine. Vallavanema 02.03.2020 käskkiri nr 1

Otepää valla kriisikomisjoni moodustamine. Vallavanema 07.04.2020 käskkiri nr 2