« Tagasi

Otepää vallas on valmidus avada lisaks lasteaia valverühm

Otepää vallas on eriolukorra ajal Otepää Lasteaias vajadusel avatud valverühm, mis töötab ööpäevaringselt, seitse päeva nädalas, st ka laupäeval ja pühapäeval.

Ööpäevaringne valvelasteaiarühm on mõeldud neile, kes töötavad meditsiini-, sotsiaal-, politsei-, kaubandus- jt olulistes toimepidevuse tagamiseks vajalikes valdkondades. Valvelasteaiarühm alustab tööd, kui eriolukord süveneb.

Vajalik on eelnev registreerimine Otepää Lasteaia direktori juures: Marju Ilistom, e-post: marju.ilistom@otepaa.ee. Sellisesse valverühma lapse toomise vajaduse kohta teeb lapsevanem kirjaliku, argumenteeritud avalduse.

Otepää vallas on üks lasteaed – Otepää Lasteaed ja kolm põhikoolide juures tegutsevat lasteaeda – Keeni Põhikoolis, Puka Koolis ja Pühajärve Põhikoolis. Kõik lasteaiad on hetkel vajaduspõhiliselt avatud.


Kriisireguleerimine ja valmisolek

Kriisireguleerimine hõlmab hädaolukordade ennetamist, nendeks valmistumist, hädaolukordade lahendamist ja tagajärgede leevendamist ning elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamist. Hädaolukorra all mõistetakse sündmust või sündmuste ahelat, mis ohustab paljude inimeste elu, tervist, põhjustab suure varalise kahju, suure keskkonnakahju või tõsiseid ja ulatuslikke häireid elutähtsa teenuse toimepidevuses.

Kriisireguleerimise, sealhulgas hädaolukorraks valmistumise ja hädaolukorra lahendamise õiguslikud alused on sätestatud hädaolukorra seaduses.

Otepää vallas on moodustatud valla kriisikomisjon, kuhu kuuluvad lisaks valla töötajatele ka jõustruktuuride jt esindajad. Kriisikomisjoni ülesanne on korraldada hädaolukordades valmisolekuks ja kriisiolukordade lahendamiseks vajalikke tegevusi.

 

Otepää valla kriisikomisjoni koosseis:

Nimi Amet
Kaido Tamberg
Vallavanem (komisjoni esimees)
Kajar Lepik
Abivallavanem (komisjoni aseesimees)
Jaanus Barkala
Vallavolikogu esimees
Jaak Grünberg Majandusteenistuse juhataja
Kadri Sommer Sotsiaalteenistuse juhataja
Jüri Teder AS Otepää Veevärk juhataja
Get Tasang
Nooremleitnant
Õhuseiredivisjon
Tõika RPo ülem
Sander Karu
Piirkonnapolitseinik
PPA Lõuna prefektuur Kagu PJ
Gehrt Kompus
Komandopealik
Otepää PK
Päästeameti Lõuna Päästekeskus
Esmar Naruski Eritehnik OÜ juhataja, Otepää kaitseliitlane

 

Komisjoni e-posti list: kriisikomisjon@otepaa.ee 

Otepää valla kriisikomisjoni moodustamine. vallavanema 02.03.2020 käskkiri nr 1


Terviseameti videonõu: mida koroonaviiruse puhul silmas pidada?
Vaata
SIIT

NB! Usaldusväärse info saamiseks palume alati jälgida asutuste ametlikke infokanaleid!
www.valitsus.ee
www.terviseamet.ee
www.err.ee

Korduma kippuvad
küsimused:

www.kriis.ee

Koronaviiruse leviku kaart: loe SIIT