« Tagasi

Muudatused Otepää Tervisekeskuse ja perearstide töökorralduses, hambaravi info

Praeguses eriolukorras ja seoses leviva koroonaviirusega on Otepää Tervisekeskuse töö ümber korraldatud.

Otepää Tervisekeskuse perearstikeskus töötab ajutiselt emaspäevast reedeni 8.00 – 16.00. Perearstikeskuse välisuks on alates 23.03.2020.a. lukustatud, et piirata nakkuste levikut ning planeerimata perearsti vastuvõtule tulekut. Perearsti praksise töötaja avab vastavalt eelnevale kokkuleppele välisukse. Juhul kui perearst on väljastanud saatekirja labori analüüsile palume kinni pidada ette antud analüüsi teostamise kellajast.  Samuti jätkatakse röntgenuuringute teostamist esmaspäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti 8.00 – 13.45.  Hetkel on peatatud kõik eriarstide ja teiste eriala spetsialistide vastuvõtud kuni olukorra stabiliseerumiseni. 

Otepää Tervisekeskuse õendusabi osakond, hooldekodu ja hooldusosakond jätkavad oma igapäevast tööd karantiini tingimustes ehk jätkuvalt on keelatud lähedaste külastused.

Võimalusel palume lähedastele mitte tuua pakke, et välistada viiruste levikut osakondades.

 

Vastuvõtule tuleku vajaduse otsustab telefoni vastuvõtnud õde või arst. Perearstikeskusesse tohib kohale tulla ainult eelneval kokkuleppel ja õigeks ajaks. Vastuvõtule pöördumiseks palume helistada Otepää valla perearstidele:

Dr. Gerta Sontaki praksis – 76 55 343

Dr. Heiki Annuk praksis – 76 55 560

Dr. Merle Kallas praksis – 76 55 272

Sangaste perearst Dr. Tatjana Laadi praksis – 76 90 388

Puka perearst Dr. Anželika Kovešnikova praksis – 76 92 142

 

Hambaravist:  

Otepää Hambakliinikumis jätkub erakorraline ravi. Erakorralistel patsientidel palume kindlasti ette helistada telefonil 5694 0830, et kokku leppida visiidiaeg ja vältida asjatut raviruumides viibimist. Kliinikusse sisenedes tuleb kõigil desinfitseerida käed!

Hambakliinikud on avanud koostöös haigekassaga üleriigilise nõuandeliini numbriga 677 6822, et pakkuda esmast nõu ja tuge erinevate hambamurede korral. Telefonile vastavad hambaarstid, liin on avatud esmaspäevast reedeni kella 9-17 ning helistamine on kõikidele abivajajatele tasuta. Vältimatut ja esmaabi pakuvad teiste seas Tartus Tartu Ülikooli kliinikum ja Unimed Tartu kliinik, Põlvas Lõuna-Eesti kliinik ning Võrus Lõuna-Eesti kliinik.


Kriisireguleerimine ja valmisolek

Kriisireguleerimine hõlmab hädaolukordade ennetamist, nendeks valmistumist, hädaolukordade lahendamist ja tagajärgede leevendamist ning elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamist. Hädaolukorra all mõistetakse sündmust või sündmuste ahelat, mis ohustab paljude inimeste elu, tervist, põhjustab suure varalise kahju, suure keskkonnakahju või tõsiseid ja ulatuslikke häireid elutähtsa teenuse toimepidevuses.

Kriisireguleerimise, sealhulgas hädaolukorraks valmistumise ja hädaolukorra lahendamise õiguslikud alused on sätestatud hädaolukorra seaduses.

Otepää vallas on moodustatud valla kriisikomisjon, kuhu kuuluvad lisaks valla töötajatele ka jõustruktuuride jt esindajad. Kriisikomisjoni ülesanne on korraldada hädaolukordades valmisolekuks ja kriisiolukordade lahendamiseks vajalikke tegevusi.

 

Otepää valla kriisikomisjoni koosseis:

Nimi Amet
Jaanus Barkala
Vallavanem (komisjoni esimees)
Kajar Lepik
Abivallavanem (komisjoni aseesimees)
Rein Pullerits
Vallavolikogu esimees
Jaak Grünberg Majandusteenistuse juhataja
Kadri Sommer Sotsiaalteenistuse juhataja
Monika Otrokova Kommunikatsioonijuht
Andres Arike SA Otepää Tervisekeskus juhataja
Jüri Teder AS Otepää Veevärk juhataja
Get Tasang
Nooremleitnant
Õhuseiredivisjon
Tõika RPo ülem
Sander Karu
Piirkonnapolitseinik
PPA Lõuna prefektuur Kagu PJ
Gehrt Kompus
Komandopealik
Otepää PK
Päästeameti Lõuna Päästekeskus
Esmar Naruski Eritehnik OÜ juhataja, Otepää kaitseliitlane

 

Komisjoni e-posti list: kriisikomisjon@otepaa.ee 


Otepää valla kriisikomisjoni põhimäärus. Otepää Vallavalitsuse 18.06.2018 määrus nr 5

 

Otepää valla kriisikomisjoni moodustamine. Vallavanema 02.03.2020 käskkiri nr 1

Otepää valla kriisikomisjoni moodustamine. Vallavanema 07.04.2020 käskkiri nr 2