« Tagasi

Kliinikum vähendas haigla sissepääsude arvu

16. märtsist 2020 on Tartu Ülikooli Kliinikumi sisenemiseks kasutusel üks, N. Lunini tänava poolne, sissepääs. Meetme eesmärk on piirata inimeste liikumist riskitsoonis ning vältida kõrvaliste isikute sattumine haiglaruumidesse.

Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimehe Priit Eelmäe sõnul on tehtavad muudatused haiglatöös küll suured, ent hädavajalikud, et kaitsta patsiente, nende lähedasi ja ka haiglatöötajaid. „Palun patsientidel säilitada rahulik meel, töötame teie küsimused ja ettepanekud läbi ning täiendame infot kliinikumi kodulehel. Kliinikumi kriisijuhtimismeeskond on alates reedest teinud suurepärast ja professionaalset tööd", sõnas juhatuse esimees.

„Esmaspäevast, 16. märtsist palume patsientidel siseneda N. Lunini tänava poolsest parempoolsest uksest, kuhu on sisse seatud ka kontrollpunkt, mille läbivad kõik majja sisenevad patsiendid – patsienti küsitletakse ning mõõdetakse tema kehatemperatuur. Kui tekib kahtlus Covid-19 viirusele, suunatakse patsient õueala kaudu EMO ette mobiilsesse triaažikabinetti. Lastekliinikusse saab siseneda peasissekäigu ja kiirabi sissekäigu kaudu. Covid-19 viiruskahtlusega patsiendi triaaž tehakse lastekliinikus," selgitas muudatusi juhatuse liige Marek Seer.

Priit Eelmäe lisab, et kliinikum alustas ka patsientide teavitamist märtsikuu eriarsti vastuvõttude ning plaanilise ravitöö edasilükkumisest. „Hetkel tühistatakse märtsikuu plaanilised ravitöö tegevused, kuni ei ole tehtud uut otsust. Kliinikumi arstid, õed ja teised töötajad võtavad patisentidega ühendust, kuid kliinikum palub selles eriolukorras ka patsientide abi. Palume patsientidel kasutada ka teisi vastuvõttude tühistamise võimalusi", ütles Eelmäe.

Alternatiivsed võimalused tühistamiseks on kliinikumi patsiendiportaalis, kliinikumi kodulehel, riiklikus digiregistratuuris, helistades telefonil kõneposti 731 9099 (E–R 07:30–18:00) või helistades telefoni teel 731 9100 (arvestama peab pikema ooteajaga, sest kõnede koormus võib olla suur).

„Juhul, kui mingil põhjusel patsiendiga ühendust ei võeta, palume mitte tulla haiglasse vastuvõtuaega tühistama. Hetkel uusi vastuvõtuaegasid ei broneerita, ent kõikide patsientide andmed säilivad kliinikumi andmebaasis ning patsientidega võetakse ühendust eriolukorra möödudes," lisas Eelmäe.

Lastekliinikus ravil olevate patsientidega saab kaasa tulla üks lapsevanem, ent nii patsientide kui ka haiglatöötajate kaitse nimel ei ole kaasas oleval isikul lubatud käia majast väljas. Kindlasti peab kaasas olev lapsevanem olema terve.

On äärmiselt oluline, et jätkuks ka verekeskuse töö, sest verevarude olemasolu on elulise tähtsusega. Seetõttu jätkub doonorite vastuvõtt, kel kliinikum palun siseneda siseneda B-korpuse kaudu.

Kliinikum ühtlustas sünnitusabi käsitlust sarnaselt teiste Eesti haiglatega. Sünnitaja enda, teiste patsientide ning tervishoiutöötajate kaitsmise eesmärgil ei ole lubatud sünnituse juurde tugiisik.

Kliinikum vabandab võimalike ebamugavuste pärast ja palub mõistvat suhtumist eriolukorra tõsidusest tulenevalt.

Tartu Ülikooli Kliinikum


Kriisireguleerimine ja valmisolek

Kriisireguleerimine hõlmab hädaolukordade ennetamist, nendeks valmistumist, hädaolukordade lahendamist ja tagajärgede leevendamist ning elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamist. Hädaolukorra all mõistetakse sündmust või sündmuste ahelat, mis ohustab paljude inimeste elu, tervist, põhjustab suure varalise kahju, suure keskkonnakahju või tõsiseid ja ulatuslikke häireid elutähtsa teenuse toimepidevuses.

Kriisireguleerimise, sealhulgas hädaolukorraks valmistumise ja hädaolukorra lahendamise õiguslikud alused on sätestatud hädaolukorra seaduses.

Otepää vallas on moodustatud valla kriisikomisjon, kuhu kuuluvad lisaks valla töötajatele ka jõustruktuuride jt esindajad. Kriisikomisjoni ülesanne on korraldada hädaolukordades valmisolekuks ja kriisiolukordade lahendamiseks vajalikke tegevusi.

 

Otepää valla kriisikomisjoni koosseis:

Nimi Amet
Jaanus Barkala
Vallavanem (komisjoni esimees)
Kajar Lepik
Abivallavanem (komisjoni aseesimees)
Rein Pullerits
Vallavolikogu esimees
Jaak Grünberg Majandusteenistuse juhataja
Kadri Sommer Sotsiaalteenistuse juhataja
Monika Otrokova Kommunikatsioonijuht
Andres Arike SA Otepää Tervisekeskus juhataja
Jüri Teder AS Otepää Veevärk juhataja
Get Tasang
Nooremleitnant
Õhuseiredivisjon
Tõika RPo ülem
Sander Karu
Piirkonnapolitseinik
PPA Lõuna prefektuur Kagu PJ
Gehrt Kompus
Komandopealik
Otepää PK
Päästeameti Lõuna Päästekeskus
Esmar Naruski Eritehnik OÜ juhataja, Otepää kaitseliitlane

 

Komisjoni e-posti list: kriisikomisjon@otepaa.ee 


Otepää valla kriisikomisjoni põhimäärus. Otepää Vallavalitsuse 18.06.2018 määrus nr 5

 

Otepää valla kriisikomisjoni moodustamine. Vallavanema 02.03.2020 käskkiri nr 1

Otepää valla kriisikomisjoni moodustamine. Vallavanema 07.04.2020 käskkiri nr 2