« Tagasi

Kaubanduskeskused avatakse piiratud tingimustel 11. mail

Valitsuskomisjon kiitis täna heaks majandus- ja taristuminister Taavi Aasa ettepaneku avada kaubanduskeskused 11. mail 2020 piiratud tingimustel. Keskustes tuleb endiselt järgida 2+2 reeglit ning tagada töötajate ja klientide ohutus.

„Jaekaubanduses töötab üle 50 tuhande inimese ja kaubanduskeskuste sulgemine mõjutas selgelt väga suurt osa neist," rääkis Aas. „Piirangute leevendamine aitab tagada sissetuleku kaubanduskeskuste töötajatele ja nende teenindamisega seotud valdkondadele, näiteks hulgikaubandus, teenindus ja transport. Loodetavasti saame sellega vähendada ka koondamiste laine ulatust," selgitas Aas. Lisaks paranevad ministri hinnangul ka teatud teenuste kasutamise võimalused, mis polnud küll elutähtsad, kuid siiski tavapärase igapäevaelu osaks nagu nt kinga- ja kellaparandused, lemmikloomapoed ja ilusalongid. 

Kaupmeeste Liidu juhi Nele Peili sõnul on valitsuse otsus tervitatav, kuna keskustes tegutsevate kaupluste jaoks on taasavamine püsimajäämise eelduseks. „Hinnanguliselt toimub 40 protsenti jaemüügist kaubanduskeskustes ja see mõjutab ligi 20 000 töötajat. Selleks, et tagada töö ja palk oma töötajatele ning tuua kauba alt välja likviidseid vahendeid tegevuse jätkamiseks, tuleb kaubanduskeskustes avatavatel poodidel täita samu turvameetmeid, mis on täna kasutusel avatuna püsinud kauplustes," lisas Peil.

Ka Taavi Aas rõhutas, et piirangute leevenemisel on oluline nii kaupmeeste kui iga inimese vastutustundlik käitumine, et ära hoida nakatumise märkimisväärset suurenemist. „Oluline on, et kaubanduskeskustes käimine oleks nende avamisel turvaline. Võimalusel tuleb keskust külastada üksinda ja oma ostud kodus eelnevalt läbi mõelda," lisas minister.

Kaubanduskeskustes on alates 11. maist lubatud avada kõik kauplused ja teeninduspunktid ning ka restoranid ja toitlustusasutused (sh toidu kohapeal tarbimiseks), samas jääb kehtima piirang, mille kohaselt peab toidu kohapealne tarbimine lõppema hiljemalt kell 22, et vältida inimeste õhtust kogunemist. Kaubanduskeskustes asuvad laste ja täiskasvanute meelelahutuslikud ajaveetmise kohad (nt kinod, kasiinod, bowling, mängutoad jm) jäävad endiselt suletuks.

Kaubanduskeskustes ja kauplustes on avamisjärgselt kohustuslik järgida 2+2 reeglit. Külastajatel on tungiv soovitus kanda kaupluses maski või katta suu ja nina. Kauplustes tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu nii klientidele kui töötajatele ning ruume tuleb korrapäraselt tuulutada ja desinfitseerida. Haigussümptomitega külastajad ja töötajad peavad püsima kodus. Kauplejatel on tungiv soovitus hoida ostukampaaniad e-poodides ja mitte korraldada tootetutvustusi.

Kaubanduskeskustele seatud nõuete teevad järelevalvet kohalik omavalitsus koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga.


Kriisireguleerimine ja valmisolek

Kriisireguleerimine hõlmab hädaolukordade ennetamist, nendeks valmistumist, hädaolukordade lahendamist ja tagajärgede leevendamist ning elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamist. Hädaolukorra all mõistetakse sündmust või sündmuste ahelat, mis ohustab paljude inimeste elu, tervist, põhjustab suure varalise kahju, suure keskkonnakahju või tõsiseid ja ulatuslikke häireid elutähtsa teenuse toimepidevuses.

Kriisireguleerimise, sealhulgas hädaolukorraks valmistumise ja hädaolukorra lahendamise õiguslikud alused on sätestatud hädaolukorra seaduses.

Otepää vallas on moodustatud valla kriisikomisjon, kuhu kuuluvad lisaks valla töötajatele ka jõustruktuuride jt esindajad. Kriisikomisjoni ülesanne on korraldada hädaolukordades valmisolekuks ja kriisiolukordade lahendamiseks vajalikke tegevusi.

 

Otepää valla kriisikomisjoni koosseis:

Nimi Amet
Jaanus Barkala
Vallavanem (komisjoni esimees)
Kajar Lepik
Abivallavanem (komisjoni aseesimees)
Rein Pullerits
Vallavolikogu esimees
Jaak Grünberg Majandusteenistuse juhataja
Kadri Sommer Sotsiaalteenistuse juhataja
Monika Otrokova Kommunikatsioonijuht
Andres Arike SA Otepää Tervisekeskus juhataja
Jüri Teder AS Otepää Veevärk juhataja
Get Tasang
Nooremleitnant
Õhuseiredivisjon
Tõika RPo ülem
Sander Karu
Piirkonnapolitseinik
PPA Lõuna prefektuur Kagu PJ
Gehrt Kompus
Komandopealik
Otepää PK
Päästeameti Lõuna Päästekeskus
Esmar Naruski Eritehnik OÜ juhataja, Otepää kaitseliitlane

 

Komisjoni e-posti list: kriisikomisjon@otepaa.ee 


Otepää valla kriisikomisjoni põhimäärus. Otepää Vallavalitsuse 18.06.2018 määrus nr 5

 

Otepää valla kriisikomisjoni moodustamine. Vallavanema 02.03.2020 käskkiri nr 1

Otepää valla kriisikomisjoni moodustamine. Vallavanema 07.04.2020 käskkiri nr 2