« Tagasi

Arstiabist Otepää vallas eriolukorras

Otepää Tervisekeskuses:

Perearstide ja kõikide eriarstide plaanilised vastuvõtud on tühistatud. Plaanilised ambulatoorsed vastuvõtud lükkuvad edasi, patsiente teavitatakse uutest vastuvõtu aegadest. Terviseprobleemide korral võta ühendust oma perearsti või pereõega telefoni või meili teel. Perearsti vastuvõtt toimub ainult telefoni teel eelnevalt kokku lepitud ajal.  Täpsem info perearstikeskuse registratuurist telefonil 76 68 560. Röntgen ja labor töötavad ainult erakorraliste uuringute ja analüüside teostamise režiimis.

Sissepääs Otepää Tervisekeskuse hooldekodusse ja hooldusosakonda on külastajatele piiratud ning sissepääs on  võimalik ainult oma maja töötajatele ja teenindavale personalile. Kehtestatud on õendusabi teenusel viibivate patsientide ja hoolekandeteenusel viibivate klientide külastamise keeld.


Sangaste ja Puka perearstikeskustes:

Plaanilisi haigeid vastu ei võeta. Vastuvõtule tuleku vajaduse otsustab telefoni vastuvõtnud õde või arst. Perearstikeskusesse tohib kohale tulla ainult eelneval kokkuleppel ja õigeks ajaks.

Konsultatsioonide või probleemide korral palume helistada:
Sangaste perearstikeskus: tel. 76 90 388
Puka perearstikeskus: tel. 769 2142; mob: 5615 9139

 

Tervist puudutavate küsimuste korral peale tööaega helista perearsti nõuandetelefonile 1220, erakorraliste probleemide korral hädaabi telefonile 112. Hambaravi vältimatu abi saamiseks pöörduda Tartu Ülikooli Kliinikumi läbi EMO triaaži kabineti.

Otepää Hambakliinikumis jätkub erakorraline ravi. Erakorralistel patsientidel palume kindlasti ette helistada telefonil 5694 0830, et kokku leppida visiidiaeg ja vältida asjatut raviruumides viibimist. Kliinikusse sisenedes tuleb kõigil desinfitseerida käed!

 


Kriisireguleerimine ja valmisolek

Kriisireguleerimine hõlmab hädaolukordade ennetamist, nendeks valmistumist, hädaolukordade lahendamist ja tagajärgede leevendamist ning elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamist. Hädaolukorra all mõistetakse sündmust või sündmuste ahelat, mis ohustab paljude inimeste elu, tervist, põhjustab suure varalise kahju, suure keskkonnakahju või tõsiseid ja ulatuslikke häireid elutähtsa teenuse toimepidevuses.

Kriisireguleerimise, sealhulgas hädaolukorraks valmistumise ja hädaolukorra lahendamise õiguslikud alused on sätestatud hädaolukorra seaduses.

Otepää vallas on moodustatud valla kriisikomisjon, kuhu kuuluvad lisaks valla töötajatele ka jõustruktuuride jt esindajad. Kriisikomisjoni ülesanne on korraldada hädaolukordades valmisolekuks ja kriisiolukordade lahendamiseks vajalikke tegevusi.

 

Otepää valla kriisikomisjoni koosseis:

Nimi Amet
Jaanus Barkala
Vallavanem (komisjoni esimees)
Kajar Lepik
Abivallavanem (komisjoni aseesimees)
Rein Pullerits
Vallavolikogu esimees
Jaak Grünberg Majandusteenistuse juhataja
Kadri Sommer Sotsiaalteenistuse juhataja
Monika Otrokova Kommunikatsioonijuht
Andres Arike SA Otepää Tervisekeskus juhataja
Jüri Teder AS Otepää Veevärk juhataja
Get Tasang
Nooremleitnant
Õhuseiredivisjon
Tõika RPo ülem
Sander Karu
Piirkonnapolitseinik
PPA Lõuna prefektuur Kagu PJ
Gehrt Kompus
Komandopealik
Otepää PK
Päästeameti Lõuna Päästekeskus
Esmar Naruski Eritehnik OÜ juhataja, Otepää kaitseliitlane

 

Komisjoni e-posti list: kriisikomisjon@otepaa.ee 


Otepää valla kriisikomisjoni põhimäärus. Otepää Vallavalitsuse 18.06.2018 määrus nr 5

 

Otepää valla kriisikomisjoni moodustamine. Vallavanema 02.03.2020 käskkiri nr 1

Otepää valla kriisikomisjoni moodustamine. Vallavanema 07.04.2020 käskkiri nr 2