« Tagasi

Otepää valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanekul laekunud ettepanekud ja Otepää Vallavalitsuse seisukohad