Käimasolevad/lõppenud projektid

Projekti nimi: Kaasaegne laste mänguväljak Otepää südames
Toetus: 9496,80 eurot
Projekti lühikirjeldus: projekti eesmärgiks on Otepää südalinnas laste vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamine.
Projekti tulemusena rajatakse avalik mänguväljak põnevate ja uudsete atraktsioonidega Otepää kõige väiksematele ja natuke suurematele elanikele ja linna külastavatele lastele. Projekti eesmärgiks on peale elujõulise ja hea elukeskkonna loomise, ka tervislike eluviiside ja õues olemise harjumuse propageerimine.
Projekti otsesteks kasusaajateks on eelkõige Otepää lapsed, kaudseteks kasusaajateks aga kõik Otepää linna külastavad pered.
Objekt valmib 2020.

 

Projekti nimi: Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine
Nimetatud projekti kaasrahastab Euroopa Liit ja Euroopa Regionaalarengu Fond.
Taotlusi võetakse vastu 14.01.2021 – 14.02.2021
Täpsem info SIIT

 

Projekti nimi: Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetuse taotlusvoor
Toetus: Käesoleva vooru rahaline maht on 49 000 eurot
Projekti lühikirjeldus: Toetuse andmise eesmärk on parandada vallas elavate spetsialistide elamistingimusi, aidates seeläbi kaasa piirkonna majandusarenguks oluliste spetsialistide jäämisele ja tulemisele piirkonda. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse projektipõhiselt meetme nõuetele vastavate eluruumide soetamise ja ehitamisega kaasnevaid abikõlblikke kulusid, et tagada spetsialistile paremad elamistingimused. Toetusmeede on välja töötatud ning viiakse ellu koostöös Rahandusministeeriumiga. 

Täpsem info SIIT

 

Projekti nimi: Kaasaegne laste mänguväljak Otepää südames
Toetus: 9496,80 eurot
Projekti lühikirjeldus: projekti eesmärgiks on Otepää südalinnas laste vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamine.
Projekti tulemusena rajatakse avalik mänguväljak põnevate ja uudsete atraktsioonidega Otepää kõige väiksematele ja natuke suurematele elanikele ja linna külastavatele lastele. Projekti eesmärgiks on peale elujõulise ja hea elukeskkonna loomise, ka tervislike eluviiside ja õues olemise harjumuse propageerimine.
Projekti otsesteks kasusaajateks on eelkõige Otepää lapsed, kaudseteks kasusaajateks aga kõik Otepää linna külastavad pered.
Objekt valmib 2020.

 

Projekti nimi: Pühajärve rannapargi valgustuse renoveerimine   
Toetus: 110 406,54 eurot
Projekti lühikirjeldus:
Projekti käigus renoveeritakse 95 valgustuspunkti Pühajärve rannapargis ja sellega piirneval alal Tennisevälja tänaval.
Pühajärve rand ja rannapark on üks olulisemaid puhke- ja väliürituste läbiviimise kohti Lõuna-Eestis. Pühajärve rannapargis toimuvad mitmed populaarsed kontserdid, teatrietendused ja tantsupeod. Pühajärve rand on suviti rannapuhkuse meelispaigaks ja üks suurimaid turismiobjekte.
Valgustuspunktide renoveerimisega tagatakse Pühajärve rannapargis ohutu ja turvaline liiklemine ning lisaks märkimisväärsele energiakulude kokkuhoiule ka nõuetekohane ja kaasaegsete lahendustega tänavavalgustus.
Projekti elluviimist toetab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Projekt viiakse ellu 01.04.2020 - 01.09.2021 

 

 

Projekti nimi: Otepää valla tänavavalgustuse renoveerimine 
Toetus: 444 190,28 eurot
Projekti lühikirjeldus:
Projekti raames renoveeritakse kokku 456 tänavavalgustuspunkti Otepääl, Keenis, Lossikülas, Pukas ja Sangastes asendades halvas seisukorras olevad valgustusmastid ja toiteliinid uute vastu ning vahetades välja ohtralt elektrit tarbivad vanad lambid ökonoomsete LED-lampide vastu.
Projekti tulemusena saavutatakse tänavatel selline valgustuslahendus, mille puhul ei pea enam läbima pimedaid lõike vähe valgustatud tänavatel ja kus valgus on suunatud liiklejate teele.
Uus lahendus tagab lisaks nõuetekohasele ja kaasaegsete lahendustega tänavavalgustusele ka märkimisväärse energiakulude kokkuhoiu.
Projekti elluviimist toetab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Projekt viiakse läbi 01.03.2019 - 31.08.2021

 

 

 

Projekti nimi: Puuetega inimeste eluasemete kohandamine Otepää vallas 2020
Toetus: 14 789,00 eurot
Projekti lühikirjeldus:
Projekti eesmärgiks on puuetega inimeste iseseisva toimetuleku parendamine ja nende omaste hoolduskoormuse vähendamine.
Käesolevasse projekti kaasatud Otepää valla puudega isikud vajavad terviseprobleemide tõttu kodus ümberehitusi, mille tulemusena on neil võimalik oma kodus paremini hakkama saada ning väheneb omaste ja abiliste hoolduskoormus.
Projekti käigus võimaldatakse kahele puudega isikule kodus pesemine ning kahele isikule parem ligipääs kodule ning ühele parem liikumine eluruumides.
Projekti elluviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond. Projekt viiakse ellu 26.10.2020 - 31.12.2021

 

 

« Tagasi

Otepää linnakeskuse väljaarendamine


Toetus: 1 353 498,31 eurot
Projekti lühikirjeldus: Otepää valla eestvõtmisel algatati 2016. aastal projekt "Otepää linnakeskuse väljaarendamine", mille elluviimist rahastatakse Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetusest Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Projekti kogumaksumuseks on  1 592 350,96 eurot. Kavas on Otepää linnakeskus, keskväljak ja lipuväljak, välja arendada tänapäevaseks ettevõtlus- ja elukeskkonnaks, mis on mõeldud nii Otepää elanikele kui ka külalistele. Kõik tööd on plaanis ellu viia 2019. aasta lõpuks. Loe edasi