Jurist vastab

29.06.18

Tööinspektsioon koostöös Otepää vallavalitsusega avaldas rubriigi "Jurist vastab". Soov oli olla abiks nii tööandjale kui ka töötajale uue töölepinguseadusega harjumisel.

Küsimustele vastavad Tööinspektsiooni Lõuna inspektsiooni juristid. 
Loodame, et käesolev rubriik pakub vastuseid ja lahendusi tekkida võivatele probleemidele.


Tööinspektsiooni juristide infotelefon 640 6000 (tööpäeviti 10:00-15:00). Telefoninumbril 640 6000 antakse infot Tööinspektsiooni järelevalvatavate õigusaktide rakendamisel tekkinud küsimustele. Infotelefonis vastab jurist töölepingut, töö- ja puhkeaega, puhkust, töötasu ja töökeskkonna ohutust, samuti kollektiivseid töösuhteid puudutavatele küsimustele.

 

Lõuna inspektsiooni kontaktandmed:
Teguri 37, 50107 TARTU
Tel: 736 6191
faks: 736 6188
louna@ti.ee  
www.ti.ee

Toimetaja: MONIKA OTROKOVA
« Tagasi

Puhkus enne lapsehoolduspuhkusele minekut

Küsimus: lapseootel naistöötaja, kelle sünnitusleht algaks 18. veebruarist, hoiatas juba ette, et esitab 02. jaanuaril puhkuseavalduse, sooviga alates 21. jaanuarist puhata 28 päeva ehk terve  2013. aasta puhkus. Kas saame sellest keelduda, kuna töötades reaalselt vaid paar nädalat saab ta peaaegu terve aasta puhkuse ette?


Vastus: Töötaja puhkusenõue tuleb rahuldada. Iga töötatud kalendriaasta eest on töötajal õigus saada põhipuhkust täies ulatuses. Põhipuhkus tuleb kasutada kalendriaasta jooksul ning seadus ei keela sellega juba jaanuaris algust teha. Seda enam, et puhkuste ajakavasse märkimata puhkuse kasutamisest teatab töötaja tööandjale 14 kalendripäeva ette kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. 

Põhipuhkuse aja määrab küll tööandja, koostades jooksva aasta puhkuste ajakava ja tehes selle töötajatele teatavaks I kvartalis, kuid nii aasta alguses ei ole seda tavaliselt veel tehtud. Pealegi ütleb töölepingu seadus, et õigus nõuda põhipuhkust talle sobival ajal on naisel vahetult enne ja pärast rasedus-sünnituspuhkust (või vahetult pärast lapsehoolduspuhkust). Ja nii ta teebki. Puhkust osadeks jagada võib ainult poolte kokkuleppel. 

Mure, et töötaja kasutab puhkust aastajagu ette, on natuke liialdatud – põhipuhkuse õigust andva aja hulka arvatakse ka 140 päeva rasedus-sünnituspuhkust, mis peaks lõppema alles 7. juulil. Kui töötaja peaks töölt lahkuma enne ette ära puhatud 14 päeva välja teenimata, on tööandjal õigus lõpparve maksmisel tasu väljatöötamata põhipuhkuse eest kinni pidada ilma töötaja nõusolekuta. Kui lõpparvet ei olegi, st töötaja lahkub lapsehoolduspuhkusel viibimise ajal, siis esmalt tuleks teha talle ettepanek puhkusetasu osa vabatahtlikult tagasi maksta. Kui aga heaga ei saa, siis peaks tööandja pöörduma nõudega töövaidlusorganisse.

Neenu Pavel
Lõuna inspektsiooni tööinspektor-jurist