Jurist vastab

29.06.18

Tööinspektsioon koostöös Otepää vallavalitsusega avaldas rubriigi "Jurist vastab". Soov oli olla abiks nii tööandjale kui ka töötajale uue töölepinguseadusega harjumisel.

Küsimustele vastavad Tööinspektsiooni Lõuna inspektsiooni juristid. 
Loodame, et käesolev rubriik pakub vastuseid ja lahendusi tekkida võivatele probleemidele.


Tööinspektsiooni juristide infotelefon 640 6000 (tööpäeviti 10:00-15:00). Telefoninumbril 640 6000 antakse infot Tööinspektsiooni järelevalvatavate õigusaktide rakendamisel tekkinud küsimustele. Infotelefonis vastab jurist töölepingut, töö- ja puhkeaega, puhkust, töötasu ja töökeskkonna ohutust, samuti kollektiivseid töösuhteid puudutavatele küsimustele.

 

Lõuna inspektsiooni kontaktandmed:
Teguri 37, 50107 TARTU
Tel: 736 6191
faks: 736 6188
louna@ti.ee  
www.ti.ee

Toimetaja: MONIKA OTROKOVA
« Tagasi

Kahju hüvitamine töötaja ette teatamate töölt lahkumisel

Kuidas toimub kahju hüvitamine olukorras, kus töötaja lahkub töölt ette teatamata. Kas tööandja võib töötajalt kinni pidada tekitatud kahju?


Anne Simmulmann
Lõuna inspektsiooni tööinspektor-jurist

TLS § 74 lg 3 lähtuvalt kui töötaja lahkub töölt ette teatamata, on tööandjal sel põhjusel töölepingu ülesütlemise korral õigus nõuda kahju hüvitamist. Eeldatakse, et kahju suurus vastab töötaja 1 kuu keskmisele töötasule. Töötaja töötasuga tasaarvestamist reguleerib TLS § 78, mille lõike 1 järgi võib kohtuväliselt tööandja oma nõudeid töötaja töötasu nõudega tasaarvestada töötaja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekul, seega peab tööandja saama tasaarvestuse tegemiseks töötaja nõusoleku. Ilma töötaja nõusolekuta tööandja tasaarvestust teha ei tohi. Juhul kui töötaja töötasust ei piisa tasaarvestuseks, tuleb tööandjal esitada nõue 20 tööpäeva jooksul arvates töötaja tööle mitteilmumisest. Seadus näeb ette pooltele  õiguse  esitada nõue kohtusse või töövaidluskomisjoni juhul, kui pooled muul viisil  kokkulepet ei saavuta.