Vallavalitsuse istungid

Vallavalitsuse istungitel

« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 19.10.2020

19.10.2020

 1. Kinnitati Nüpli külas asuva Kurvitsa maaüksuse erastamise tingimused.
 2. Kinnitati Nüpli külas asuva Mäekülje maaüksuse erastamise tingimused.
 3. Määrati Mäha külas asuva Konnosaare katastriüksuse (katastritunnus 63601:001:0680) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Konnosaare, koha-aadress Konnosaare, Mäha küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Suurekonnosaare, koha-aadress Suurekonnosaare, Mäha küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
 4. Määrati Pringi külas asuva Kuuse katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 950040, katastritunnus 72401:001:0900, pindala 19 868 m2, sihtotstarve elamumaa) ja Niidu katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 146440, katastritunnus 72401:001:0461, pindala 3,08 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) piiride muutmise tulemusena moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Kuuse, koha-aadress Kuuse, Pringi küla, sihtotstarve – elamumaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Niidu, koha-aadress Niidu, Pringi küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
 5. Anti CUMO Partners OÜ-le ehitusluba Kuigatsi külas asuval Karupõllu kinnistul päikeseelektrijaama laiendamiseks tingimusel, et ehitamisel täidetakse Maanteameti poolt esitatud nõudeid.
 6. Otsustati lugeda Nüpli külas Antsumäe kinnistul seitsme kämpingu, köögi ning pesumaja ehitamiseks esitatud ehitusteatis nr 2011201/20409 teavitatuks nõudega, et kämpingutesse  ehitatavatele lavatsitele nähakse ette piire.
 7. Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.
 8. Määrati tervisetoetus ühele isikule summas 40 eurot.
 9. Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul kolmele isikule kogusummas 610 eurot.
 10. Kinnitati Nõuni külas asuva Nõuni algkool kinnistu (kinnistu registriosa nr 1589540, katastritunnus 58202:002:0830, üldpindala 3,60 ha) haritava maa 0,94 ha suuruse osa rendile andmiseks korraldatud enampakkumise võitjaks Tasemix OÜ.
 11. Kinnitati lihthanke "Otepää Kopli tn 6b masuudihoidla lammutamine" tulemused. Tunnistati vastavaks Lammutusmehed OÜ (registrikood 11880441), Terasteenus OÜ (registrikood 10943961), Kurla Ehitus OÜ (registrikood 14505181), Bergermaster OÜ (registrikood 10983564), OÜ A.K.Montage (registrikood 10911493), OÜ OTEPÄÄ EHITUSGRUPP (registrikood 11106842), Aspen Grupp OÜ registrikood (11104843) ja OÜ Relss (registrikood 11288412) pakkumused, kuna need vastavad kõikidele riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustele. Tunnistati edukaks pakkumuseks Terasteenus OÜ pakkumus maksumusega 7400 eurot (käibemaksuta), kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus.
 12. Otsustati korraldada riigihange "Pühajärve rannapargi valgustuse renoveerimine" järgmiselt: 1.1 hankemenetluse liik – avatud hankemenetlus; 1.2 riigihanke eest vastutav isik – Kajar Lepik; 1.3 hankekomisjoni koosseis – Kajar Lepik (komisjoni esimees), Lea Ruuven ja Janno Sepp.