Vallavalitsuse istungid

Vallavalitsuse istungitel

« Tagasi

Otepää Vallavalitsuse istungil 08.02.2021

08.02.2021

 1. Määrati Kastolatsi külas asuva Taga-Tamme katastriüksuse (katastritunnus 63602:001:0680) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Taga-Tamme, koha-aadress Taga-Tamme, Kastolatsi küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Üla-Tamme, koha-aadress Üla-Tamme, Kastolatsi küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.3 katastriüksuse kohanimi Ala-Tamme, koha-aadress Ala-Tamme, Kastolatsi küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
 2. Määrati Nõuni külas asuva Tükipoe katastriüksuse (katastritunnus 58202:002:0892) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Tükipoe, koha-aadress Tükipoe, Nõuni küla, sihtotstarve – maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Postiääre, koha-aadress Postiääre, Nõuni küla, sihtotstarve – maatulundusmaa.
 3. Otsustati koormata isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks Otepää valla omandis olev Lossiküla külas asuv Lossi tee kinnistu (registriosa nr 6463250, katastritunnus 72402:002:0009, pindala 3654 m2, sihtotstarve transpordimaa) ehitatava maakaabelliini osas, koormatava ala pindala ca 20 m².
 4. Otsustati koormata isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks Otepää valla omandis olev Lossiküla külas asuv Lossi tee kinnistu (registriosa nr 6463250, katastritunnus 72402:002:0009, pindala 3654 m2, sihtotstarve transpordimaa) ehitatava maakaabelliini osas, koormatava ala pindala ca 15 m².
 5. Anti Eneria OÜ-le projekteerimistingimused Vidrike külas Tiigi-Kantso kinnistul päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks.
 6. Anti Viivika Eljand-Kärbile ja Algo Kärbile ehitusluba Otepää vallasiseses linnas asuval Kolga tee 18 kinnistul elamu püstitamiseks.
 7. Anti Tiit Rauale ehitusluba Nõuni külas asuval Tüki kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks.
 8. Anti Mäeküla külas Kiviniidu kinnistul asuvale ehitisele (abihoone) kasutusluba.
 9. Anti Vidrike külas Künka kinnistul asuvale ehitisele (päikeseelektrijaam) kasutusluba.
 10. Määrati kahele isikule sotsiaalteenuse toetus.
 11. Anti ühele isikule üürile sotsiaaleluruum.
 12. Sõlmiti Mittetulundusühinguga Ühinenud Metsaomanikud (registrikood 80347083, aadress Lähkma küla, Saarde vald, Pärnumaa 86407) äriruumi üürileping Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 13 asuva asutusehoone ruumi nr 316 (pindala 11,9 m2) kasutusse andmiseks tähtajaga 15. jaanuar 2021. a kuni 31. detsember 2022. a.
 13. Sõlmiti OÜ-ga NamiFT (registrikood 14862834, aadress Kuusiku, Restu küla, Otepää vald, 67006) äriruumi üürileping Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 13 asuva asutusehoone ruumi nr 302 (pindala 17,8 m2) ja ruumi nr 303 (pindala 11,1 m2)  kasutusse andmiseks tähtajaga 1. jaanuar 2021. a kuni 31. detsember 2022. a.
 14. Jäeti rahuldamata 5 korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise taotlust.
 15. Määrati koondislase lisatoetus (arvestuslik suurus ühele koondislasele 400 eurot) järgmiselt: 1.1 Otepää Spordiklubi (koondislased Markkus Alter, Andero Kapp, Kevin Klopets, Hanno-Henri Reidolf, Artti Aigro) 2000 eurot; 1.2 MTÜ Karupesa Team (koondislased Mariel Merlii Pulles, Anni Lii Unn) 800 eurot; 1.3 Tartu Spordiselts „Kalev" (koondislased Alexander Kapp, Richard Viks) 800 eurot; 1.4 Mittetulundusühing Jalgpallikool Tammeka (koondislane Joonas Sakkis) 400 eurot; 1.5 MTÜ Kagu Biathlon (koondislane Mart Všivtsev) 400 eurot; 1.6 Jalgpalliklubi FC Elva (koondislane Andreas Kiivit) 400 eurot.
 16. Määrati kultuurialase huvitegevuse tegevustoetus alljärgnevalt: 1.1 OTEPÄÄ TEATER (teatritegevus) 500 eurot; 1.2 Tantsuklubi Tango (peotants) 450 eurot.
 17. Määrati Puka Kogukonnale 4. aprillil 2021. a toimuva ürituse „Perepäev" korraldamiseks 250 euro suurune ürituse korraldamise toetus.