Vabad töökohad

« Tagasi

Otepää Muusikakooli direktori konkurss (aegunud)

 

Otepää Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
Otepää Muusikakooli (asukohaga Koolitare 7, Otepää) direktori
ametikoha tähtajatuks täitmiseks

 

Direktori ülesandeks on kooli õppetegevuse korraldamine ning tulemuslik finants- ja majandustegevuse juhtimine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • juhtimiskompetentsid;
 • muusika valdkonna õpetaja/juhi töökogemus;
 • eelarve koostamise ja eelarvelise asutuse majandamise oskus;
 • nüüdisaegse organisatsiooni edukaks juhtimiseks vajalikud isikuomadused;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • ühe võõrkeele oskus heal suhtlustasemel.

 

Kandidaadil esitada:

 • avaldus ametikohale asumiseks;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • motivatsioonikiri;
 • kandidaadi soovil muud dokumendid.

 

Tööle asumise aeg: 1. august 2019

Töö asukoht: Otepää

Digitaalselt allkirjastatud dokumendid palume saata hiljemalt 19. juuniks 2019. a e-posti aadressile vald@otepaa.ee .

Täiendav info telefonil 523 9139, Janika Laur - haridusspetsialist.