« Tagasi

Valitsus nimetas istungil Valga maavanemaks Margus Lepiku

Riigihalduse ministri Arto Aasa ettepanekul otsustas valitsus 10.septembri istungil nimetada Valga maavanemaks Margus Lepiku. Lisaks said ametisse kinnitatud ka Lääne ja Võru maavanem. 
 
„Maakonna tuleviku ja ettevõtluskeskkonna arendamise nimel on oluline, et seda teeksid inimesed, kes on kohaliku eluga kõige paremini tuttavad. 
Täna kinnitatud maavanemad tunnevad hästi maakondade väljakutseid ja tugevusi ning toetuse said nad ka kohalike omavalitsuste juhtidelt," põhjendas riigihalduse minister Arto Aas valikut. 
 
Seaduse järgi nimetab valitsus maavanema ametisse viieks aastaks. Maavanem esindab maakonnas riigi huve, hoolitseb maakonna tervikliku ja tasakaalustatud arengu eest ning juhib maavalitsuse tööd. 
Uued maavanemad alustavad tööd 11. septembrist. 
 
Margus Lepik omandas kõrghariduse Tallinna Tehnikaülikoolis aparaadiehituse erialal. Ta on pikalt osalenud Valga linna juhtimises: Lepik oli linnavolikogu liige aastatel 1996–1999 ja linnapea aastatel 1999–2007. 
Lepik on juhtinud Eesti Linnade Liitu. Ta kuulus riigikogu XI koosseisu kuni Valga maavanemaks saamiseni 2010. aastal. 
 
 
Kaja Mõts 
Valga Maavalitsus 
Avalike suhete juht 
+372 766 6145 
+372 5301 0621 
 
Fotol: Margus Lepik, foto: Kaja Mõts