« Tagasi

Valga maakonnaplaneeringu eskiislahenduse avalikustamine

Valga Maavalitsus teatab, et 05. juunist kuni 18. juunini toimub Valga maakonnaplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek.
Maakonnaplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 18.06.2015 algusega kell 10.00 Valga Maavalitsuses (Kesk tn 12, Valga).

Valga maakonnaplaneeringu eskiislahendusega on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Valga Maavalitsuse veebilehel http://valga.maavalitsus.ee/koostatav-maakonnaplaneering ja maavalitsuse fuajees maavalitsuse tööaegadel.

Eskiislahenduse kohta saab avaliku väljapaneku ajal 05. juunist kuni 16. juunini 2015 esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult aadressil Valga Maavalitsus, Kesk tn 12, 68 203 Valga või e-posti aadressil info@valga.maavalitsus.ee.

Eskiislahenduse avalikul arutelul tutvustatakse Valga maakonnaplaneeringu eskiislahendust. Küsimusi, ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada ka avalikul arutelul. Maakonnaplaneeringu eesmärk on toetada maakonna sellist ruumilist arengut, mis tagab tasakaalustatud ruumistruktuuri ning elukvaliteedi olukorras, kus maakonna rahvaarv väheneb. Maakonnaplaneeringu eesmärk on tasakaalustada riiklikke ja kohalikke huvisid, arvestades seejuures kohalike arenguvajaduste ja -võimalustega.
Valga maakonnaplaneeringu koostamist ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) läbiviimist korraldab Valga Maavalitsus (Kesk tn 12, Valga). Maakonnaplaneeringute koostamise konsultant on OÜ Hendrikson&Ko (Raekoja Plats 8, 51004 Tartu, e-posthendrikson@hendrikson.ee) ja KSH läbiviimise konsultant on Ramboll Eesti AS (Laki tn 34, 12915 Tallinn, e-post info@ramboll.ee).

Lisainfo:
Margis Sein, Valga Maavalitsuse peaspetsialist planeeringu alal, telefon 766 6133 ja e-post
Margis.Sein@valgamv.ee