« Tagasi

Valga maakonna edukama sportlase valimine

Valga maakonna 2015.a. edukamate sportlaste, võistkondade, aktivistide,  treenerite, kohalike spordisündmuste ja spordiperekondade valimiseks kandidaatide esitamine. Tähtaeg - 15.11.2015!
 
Edukate esitamise tingimused:
1. Kõik Valga maakonna spordiklubid ja Valga maakonna omavalitsused esitavad ainult endaga seotud sportlasi, treenereid, sündmusi, aktiviste jne.
Esitatavad peavad kuuluma Valga maakonna spordiklubidesse (spordiregister) või registreeritud alalise elukohaga Valga maakonna omavalitsuses
 
1. Edukate sportlaste valimiseks esitatakse kandidaadid alates tüdrukute ja poiste 
B-vanuseklassist (14.a. ja vanemad ehk 2001.a.s.ja varem s.) kuni veteranide vanuseklassini, lisaks tehnikasport, aktivistid-spordiürituste korraldajad, treenerid.
Koos vanuseklassiga märgitakse ka ära sportlase tegelik vanus 
(erinevatel spordialadel on samasse vanuseklassi kuulujate vanus erinev)
 
3. Kõik esitatud kandidaadid peavad olema Eesti meistrivõistlustel või karikavõistlustel (oma vanuseklassis või absoluutklassis) medalivõitjad, või rahvusvahelistel tiitlivõistlustest osavõtnud ja Eesti koondvõistkonda kuulunud.
 
4. Eraldi võib välja tuua võistkonnad ja noorsportlased nooremad kui B-vanuseklass 
(hiljem kui 2002.a.s.), kes aga on Eesti omavanuste tiitlivõistlustel võitnud   I – III koha.
 
5. Treenerid  esitatakse koos nende õpilaste poolt 2015.a. saavutatud tulemustega (et valimisel saaks seda kriteeriumit arvestada ja oleks selge, kes keda treenib).
 
6. Aktivistid – ülemaakondliku või suurema (vabariikliku harrastusspordi) spordiürituste korraldajad esitatakse koos 2015.a. korraldatud spordiüritustega
 
Näidates ära kõik selle ürituse korraldajad, osavõtjate arv ja toetajad.
 
7. Tehnikaspordis esitatakse individuaalsed ja võistkondlikud Eesti meistrivõistluste medalivõitjad. Kui Eesti meistrivõistlustel on tugevusliigad ja seal autasustatakse eraldi, siis ankeeti ära märkida ka liiga, mille arvestuses medalid võideti.
 
8. Kohalik spordisündmus. 
 
Korraldavad Valga maakonna spordiklubid ja Valga maakonna omavalitsused.
Sündmuse nimi, osavõtjate arv, korraldaja, toetajad
 
9. Valga maakonna edukaim noortetreener 2015. Esitatakse Valga maakonna Spordiklubis või Valga maakonna omavalitsuse juures töötav noortetreener kelle õpilased on kuni  23.a.(1992.a. ja hiljem s.) ja võitnud medaleid Eesti noorte meistrivõistlustelt medaleid või kuulunud rahvusvahelistel tiitlivõistlusel Eesti noorte koondvõistkonda. 
 
10. Valgamaa Spordiperekond (3 ja rohkem liiget) 
 
Esitatakse vabas vormis, loetledes üles tegevused saavutused mida teie arvates spordiperekond (perekonna liikmed) on 2015.a. saavutanud.
 
11.   Vastavate tulemuste korral valitakse: 2015.a. Valga maakonna edukam:
naissportlane, meessportlane, noorsooklassi noormees ja neiu (kuni 23.a.),
juunior tüdruk ja poiss, A-vanuseklassi tüdruk ja poiss, B-vanuseklassi tüdruk ja poiss, 
veteranide (M35 ja N35 ja vanemad) naine ja mees, 
tehnikaspordi edukaim täiskasvanu ja noor (kuni 18.a. – 1997.a.ja hiljem s.),
võistkond noored, võistkond täiskasvanud, võistkond veteranid, 
võistkond tehnikasport, spordiaktivist(id), treener(id), sündmused
Üldiselt!
 
Nõutud tasemel tulemuste puudumisel 2015.a. võivad vastavates arvestusklassides jääda valikud tegemata.
 
 
Rein Leppik
Valgamaa Spordiliit