« Tagasi

Valga Kaugõppegümnaasiumis saab jätkata pooleli jäänud õpinguid

Tarkust pole iial hilja koolikotis koju viia!

 

Valga Kaugõppegümnaasium võtab vastu uusi õpilasi 2019/2020 õppeaastaks

 

Valga Kaugõppegümnaasiumis on võimalik saada põhi- ja keskharidust neil, kel õpingud erinevatel põhjustel pooleli jäänud.

 

Õppimisvõimalused:

PÕHIKOOLI 7.-9.klass (alates 17. eluaastast). Õppetöö toimub mittestatsionaarses õppevormis 2 päeva nädalas.

Valga Kaugõppegümnaasiumi 9.klassi lõpetaja saab põhikooli lõputunnistuse, millega saab jätkata õpinguid gümnaasiumis või kutsekoolis.

 

GÜMNAASIUMI 10.-12.klass (õppima saavad tulla kõik need, kellel on põhikool lõpetatud). Õppetöö toimub mittestatsionaarses õppevormis 2 päeva nädalas.

Valga Kaugõppegümnaasiumi lõpetaja saab gümnaasiumi lõputunnistuse, millega saab kandideerida üldistel alustel kõikidesse kõrgkoolidesse.

 

Lisaks avatakse 10.ja 11.klassis e-õppe klass – õppetöö toimub Moodle keskkonnas, tundides kohal käima ei pea. Õpilasel peab olema võimalus kasutada arvutit, printerit ja skännerit.

 

Õppida on võimalik eksternina – avaldus tuleb esitada hiljemalt 1.novembriks ning kõik õppeained lõppevad eksamiga.

Koolis rakendatakse VÕTA (varasema õpi- ja töökogemuse arvestamine) võimalust.

Dokumentide vastuvõtt
E-R 9.00-14.00 aadressil Uus 35
või elektroonselt (digiallkirjastatult) kool@vkog.edu.ee

Avaldusele lisada põhikooli lõputunnistus, klassitunnistus, väljavõte õpilasraamatust, ID-kaardi koopia.

Info tel 764 1594 või kool@vkog.edu.ee