« Tagasi

Tähelepanu spordiklubides käivate laste vanemad!

Spordiklubile toetuse taotlemisel peab lapsevanem klubile toetuse saamiseks kinnitama oma lapse osalust vastava spordiklubi treeningutel. Kinnitus koos spordiala märkimisega palume esitada Otepää vallavalitsusele kirjalikult või elektrooniliselt hiljemalt 1. detsembriks 2015.
 
Kui määratud tähtpäevaks kinnitus puudub, ei arvata nimekirjas esitatud noorsportlast toetust saavate noorsportlaste hulka.