« Tagasi

Sotsiaalkindlustusamet tunnustatute seas Otepää Rehabilitatsioonikeskuse töötaja

24.novembril 2016  andis sotsiaalkindlustusameti peadirektor Egon Veermäe Sokos Hotell Viru konverentsikeskuses toimunud tunnustusüritusel kümnele silmapaistvale raske või sügava puudega lapse tugiisikule ja lapsehoidjale üle tänukirjad. Tunnustuse pälvis Otepää Rehabilitatsioonikeskuse tuguisik Ruth Kõivisto.
 
„Tugiisiku töö on vastutusrikas ja seisneb suuresti keeruliste olukordadega tegelemises. Tänu teie hoolivale ja vastutustundlikule suhtumisele on meil suur hulk peresid ja lapsi, kelle abikäeks te olete ja kes tulevad tänu teile oma igapäevaelus paremini toime," lausus sotsiaalkindlustusameti peadirektor Egon Veermäe tänukirju üle andes.
 
Tema sõnul on tugiisiku ja lapsehoidja töö puudega laste lähedaste jaoks väga olulise tähendusega. „Aitäh, et teete seda pühendunult."
 
Tunnustust väärivad tugiisikud ja lapsehoidjad:
Regina Laubert (Pärnu Lasteküla tugiisik ja lapsehoidja) - tagasihoidliku hoiaku taga on peidus inspireeriv ja töökas kolleeg. Oma suhetes vahendab ta positiivseid hoiakuid, väärtushinnanguid ja usaldust nii kolleegide, lapsevanemate kui ka koostööpartneritega.
 
Tatjana Hodanjonok (Jõhvi puuetega laste tugikodu Päiksekiir tugiisik) - suhtub lastega töösse armastuse ja tähelepanelikkusega. On abivalmis, teistega arvestav ning soe kolleeg.
 
Anne Helme (Rapla lastehoiu Ridiradiralla lapsehoidja ja tugiisik) - väga suure südamega inimene, kes teeb oma tööd kohusetundlikult ja kellega koos töötada on puhas rõõm.
 
Riina Saaremets (Viljandi Perekodu tugiisik) - ta oskab välja pakkuda erinevaid lahendusi lapse arenguks, on koostööaldis lapse vanematega ja rühma kaaslastega.
 
Liudmila Alekseeva (Tallinna Perekeskuse tugiisik) - suure pagasiga tugiisik, kes suhtub lapsesse lugupidavalt ning oskab esile tuua ja arendada lapse tugevaid külgi. Paranenud on tugilaste sotsiaalsed oskused ja õpitulemused.
 
Tatjana Pavlenko (Tallinna Perekeskuse tugiisik) - positiivne inimene, kes teeb alati rohkem kui tugiisiku roll eeldab ning keda lapsevanemad kiidavad.
 
Gerly Pärtel (Tallinna Perekeskuse tugiisik) - teda iseloomustab julgus proovida lastega uusi ja pealtnäha ilmvõimatuid asju. Kaks tugilast on muutunud iseseisvamaks, paranenud on nii sotsiaalsed oskused kui kognitiivsed võimed.
 
Ruth Kõivisto (Otepää Rehabilitatsioonikeskuse tugiisik) - suudab pühendumisega aidata nii lapsi kui ka nende vanemaid. On kohusetundlik ja abivalmis, vajadusel sekkub ning püüab leida lapse vajadustest lähtuvaid abistamisvõimalusi.
 
Leeni Tammeväli (Eesti Agrenska Fondi lapsehoidja) - tuli vabatahtlikuna puuetega laste hoiulaagrisse, kui ta polnud veel täisealinegi ja on olnud 10 aastat asendamatu lapsehoidja olles kiire, paindlik ja väga nutikas. Paljud lapsevanemad eelistavad just teda.
 
Lia Safronova (Sverresson OÜ tugiisik) - oskab märgata lapse vajadusi ja tegutseda sellest lähtuvalt. Ta on loominguline, mänguline ja lapsesõbralik ning saavutab kiiresti lastega usaldusliku suhte. Tasakaalukas, rahulik, arvestab lapse individuaalsuse ja võimetega.
 
Eelmise aasta novembrist on raske või sügava puudega kuni 17-aastaste laste vanematel võimalus taotleda ESF projektist lisarahastust tugiisiku ja lapsehoiuteenusele. Aastaga on teenuseid kasutanud üle 1000 lapsevanema ning teenuste kasutamine kasvab jõudsalt. 
 
„Kui esimene väljamakse oli aasta tagasi veidi üle 14 tuhande euro, siis selle aasta oktoobris kulus teenustele juba üle 350 tuhande euro," rääkis sotsiaalkindlustusameti projektijuht Ebeli Berkman. Aastas saab Sotsiaalkindlustusameti kaudu ühe lapse kohta teenuseid taotleda ligi 5000 euro eest.
 
Tugiteenuste pakkumist toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 elluviidava toetuse andmise tingimuste „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine" raames.
 
Lisainfo:
Ebeli Berkman, sotsiaalkindlustusameti lastekaitseüksuse projektijuht, 640 8158, 53490652
Kaili Uusmaa, sotsiaalkindlustusameti kommunikatsioonijuht, 508 7370
 
Sotsiaalkindlustusamet